Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi bygger klar vår brygga

Annons

Med intresse har vi läst insändaren om bryggorna i Torsång från L Nordström och Borlänge kommuns svar på den samma. Frågeställningarna var adresserade till Arne Ludvigsson, men besvarades av Hans Byberg. Hade inte Ludvigsson något bra svar?

Glädjande nog så verkar det som om byggnadsnämnden (BN), inser att bygglagen gäller lika för alla. Men frågan är, tillämpas lagen, eller bara när det passar? Har Borlänge samma tillämpning som andra kommuner?

När det inte passar, tillämpar då stadsarkitekt Ludvigsson godtycke och särbehandling i avsikt att straffa enskilda?

I juni 2004 anmodades vi att fylla i en ansökan om strandskyddsdispens för brygga. Det innebar ett kryss i en ruta på en förtryckt blankett, samt en enkel skiss. Väl i överensstämmelse med hur bryggan i dag ser ut. Ärendet var över på minuter.

Vi uppfattade det hela som en anmälan, och någon information i övrigt lämnades inte. Vi frågade om det krävdes bygglov även för bryggan, men så var det inte.

Någon ytterligare information om vattenverksamhet, pågående stabilitetsundesökningar, bryggors utformningar, att en kommunbiolog ska yttra sig, att länsstyrelsens länsantikvarie ska yttra sig fick vi inte.

Om andra myndigheter än kommunen är inblandade i ett tillståndsärende är det kommunens skyldighet enligt lag att informera om detta, men tyst som i graven.

I slutet av oktober pålade vi, helt ovetande om att det "pågick aktiviteter" i ärendet på BN. När så BN, på utflykt i andra ärenden, ser denna pålning agerar Ludvigsson med osedvanlig snabbhet.

På bara några dagar har han "förankrat", hos fritidspolitikerna att göra en anmälan till miljöåklagare för vårt "tilltag". Brottet ska ha varit vattenverksamhet utan tillstånd, att ha schaktat och pålat i strandkanten.

Schaktade gjorde vi för att en båt ska ta sig fram till bryggan. Pålade gjorde vi som stöd för bryggan. Alltså precis så som alla andra önskar göra i liknande situationer.

I Bo i Borlänge, tar Ludvigsson upp bryggtillståndsproblematiken. Han påstår att det krävs tillstånd från miljödomstolen för att anlägga en brygga om schaktning och pålning krävs. Däremot kan han tänka sig en båtplats om det handlar om en flytbrygga.

Arne Ludvigsson har helt fel. Miljöbalkens syfte är att förhindra storskalig exploatering av mark- och vattenområden, exempelvis av kommuner. I miljöbalken står vidare att dess ofta restriktiva paragrafer inte gäller om ett ärende är bagatellartat. Det är också efter den paragrafen Borlänge kommun gett andra tillstånd. Men inte vår brygga.

Miljöbalken ger kommunen rätt att ge tillstånd i enkla ärenden. Dit hör bland annat bryggbyggen utefter älven. Men för oss krävs tillstånd för vattenverksamhet. Ett klart fall av särbehandling.

I lagen står inte, så som Ludvigsson försöker pådyvla oss, att man kan få kommundispens för endast en båtplats. Uppgiften är Ludvigssons eget påhitt.

I lokaltidningen läste vi nyligen att BN fruktar ytterligare pålning vid vår brygga. Vi kan lugna Ludvigsson i den frågan. Nu färdigställer vi bryggan, inte minst av säkerhetsskäl. Det har borlängeborna rätt att kräva av oss. Strandremsan på södra sidan älven kommer att se bra ut.

Alla viteshot från BN kommer vi att bestrida. Grundorsaken till Ludvigssons anmälan är ren och skär tjurighet kring vårt bostadshus. Men det är en annan fråga, och om möjligt ännu klantigare skött av denne expertorganschef.

Visst handlar det om särbehandling. Konsekvenserna av det får vi ta senare.

HANS HERMANSSON

Mer läsning

Annons