Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi är redo att ta över Landstinget Dalarna!

Annons

Ett ljus i mörkret är i alla fall att vi har en ny regering som kan hjälpa till lite på traven.

Regeringen satsar nu 250 miljoner kronor på arbetet med vårdgarantin inom hälso- och sjukvården för att landstingen ska kunna erbjuda en tryggare och mer tillgänglig vård. En halv miljard satsas på psykiatrin som

varit eftersatt i många år. Båda dessa satsningar kommer självklart dalfolket till del. Helt nyligen fattade regeringen dessutom beslut om att landstingen kan få behålla upp till hälften av de besparingar i statens budget som uppnås genom minskat sjuktal i respektive landsting.

Alliansen i Landstinget Dalarna gjorde framsteg i valet men lyckades som bekant inte nå majoritet i landstingsfullmäktige. Under mandatperioden som ligger framför betackar vi oss för att bli tilltalade som de som förtalar och gör grova personangrepp på politiker. Vår bedömning är att vi ställt raka frågor, baserade bland annat på statistik och fakta från bland annat SKL, Socialstyrelsen och SCB. Vi förväntar oss svar på dessa frågor men hittills har vi inte fått några. Vi önskar en öppen, rak och tydlig debatt kring ideologiska frågor och om sakpolitik.

Vi kommer även att fortsätta följa upp vilka löften Alf Johansson, Lars-Ove Hagberg, Ann-Cathrin Lofvars och Ken Swedenborg givit väljarna och hur dessa kommer att bli i verkligheten. Vi förväntar oss det än mer då Lars-Ove Hagberg säger att han ska ta ett större ansvar.

Vi vill också kommentera Lars-Ove Hagbergs nio utvecklingspunkter:

Vårdgaranti: Alliansen vill ha en vårdgaranti som kommer alla människor i Dalarna till del, i stället för att bara gälla på papperet?

Återbesöksgaranti: Alliansen vill att alla patienter ska ha tillgång till vården?.

Sjukvårdsrådgivning/tillgänglighet: Alliansen vill förbättra tillgängligheten genom sms och internet, samt korta vårdköerna som Lars-Ove Hagberg varit med och skapat

genom att säga nej till alla förslag som skulle ge invånarna en bättre och mer tillgänglig vård. Köerna nämner Hagberg inte med ett ord i sin artikel.

Bemötandet: Hur bemötandet ska förbättras har Lars-Ove Hagberg ingen idé om. Alliansen vill förbättra bemötandet bland annat genom fortbildning och genom att ställa högre krav på verksamheterna.

Jämställd hälso- och sjukvård: Alliansen vill att behandlingar görs utifrån ett genusperspektiv. Verksamheternas årsredovisningar ska innehålla könsuppdelad statistik.

Storsatsning på psykiatrin: Alliansen välkomnar Alliansregeringens stora psykiatrisatsning. Här vill vi även arbeta för en bättre samordning mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin för att hjälpa unga människor i kris.

Folkhälsa: Alliansen har i många år

arbetat för en aktiv folkhälsopolitik och det kommer vi fortsätta med. Vi vill att förebyggande och rehabiliterande tänkande i samspel med patienten ska genomsyra allt arbete på vårdcentraler och kliniker, inom skolhälsovården och genom närmare samarbete med ideella organisationer och studieförbund i länet.

Närsjukvården: Alliansen ser med stor förvåning att socialdemokraterna, vänstern, miljöpartiet och Ken Swedenborg talar om förbättringar i närsjukvården men inte avsätter några ytterligare medel. Alliansen har avsatt ytterligare 15 miljoner kronor till närsjukvården i Dalarna i 2007 års budget. Personal med psykosocial kompetens måste snarast rekryteras!?

Rekrytering av läkare: Lars-Ove Hagberg har kapitulerat och talar om att permanenta stafettläkeriet, som ökat med 50 procent under 2006 och beräknas uppgå till drygt 90 miljoner kronor, genom en ny byråkratisk organisation. Hans mål om att rekrytera 50 nya läkare täcker inte de antal vakanser som i dag finns i länet.

Alliansen jobbar långsiktigt för att göra Landstinget Dalarna till en mer attraktiv arbetsgivare där all personal ska trivas och må bra för att kunna erbjuda dalfolket en trygg och säker vård i tid.

JAN WIKLUND (M),

Mer läsning

Annons