Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Veteraner avtackades på PRO:s årsmöte

Annons

Två medlemmar i pensionärsföreningen tackades för sitt engagemang genom åren. Det var Roland Keller, 80, som varit kassör i föreningen i elva år. Den andra som tackades var Karin Ferner, 86, som haft olika uppdrag i styrelsen ända sedan 1986 för att det gångna året avsluta som ersättare i styrelsen.

Roland Keller fick motta en tavla föreställande ett kvarter i gamla Grängesberg. Bakom verket står den lokale konstnären Rolf Hörk.

Dessutom överräcktes blommor till gamle kassören, något som förstås även utdelades till Karin Ferner.

- Karin erhöll också blomstercheckar som hon kan använda till sommaren för att köpa blommor till sina blomsterlådor. Blommor av alla de slag är ett av hennes största intressen, berättar föreningens ordförande Wivi-Anne Hellström.

Till ny kassör i föreningen valdes Monika Samuelsson och till ny ersättare i styrelsen Siv Holm.

I övrigt består styrelsen av ordföranden Wivi-Anne Hellström, vice ordföranden Bo-Holger Andersson, sekreteraren Anna-Greta Eriksson och ledamöterna Ingvor Malmberg och Solweig Karlsson.

Under årsmötesförhandlingarna beslutades det att höja årsarvodena till ordföranden, kassören och sekreteraren samt till revisorerna.

- Våra arvoden har i flera år legat på 600 kronor per år och höjdes nu till 1 200 kronor. Revisorerna, Bror Jansson och Stig Sundling, har haft 150 kronor och får i fortsättningen 500 kronor per revision, upplyser Hellström.

Vidare noterades att medlemsantalet vid årets slut uppgick till 494. För ett år sedan var antalet 543.

Vid mötet deltog Inger Hestvik från PRO-distriktet. Hon informerade bland annat om att det i slutet av september är dags för PRO:s rikskongress.

Mötesdeltagare passade på att ställa frågor till Hestvik om vad som egentligen gäller för tandvårdsförsäkringen för äldre. Många äldre har upprörts över att privata tandläkare har börjat rata äldre med motiveringen att de inte får täckning för sina kostnader.

- De privata tandläkarnas agerande vållar oro. Folktandvården har inga möjligheter att ta emot alla som behöver tandvård. Folktandvården har ju även till uppgift att ansvara för barns och ungdomars tandvård, säger Wivi-Anne Hellström.

I samband med årsmötet förekom förstås också servering av kaffe. Helt enligt tradition för årsmötena så serverades semlor som tilltugg.

Wivi-Anne Hellström tog tillfället i akt att särskilt tacka det 50-talet personer som utför olika uppdrag för föreningen, i styrelsen, kommittéer med mera. De församlade replikerade med att överräcka en blomma till ordföranden som tack för hennes insatser. Även gästen från distriktet, Inger Hestvik tilldelades blommor.

Mer läsning

Annons