Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vet du vad du talar om?

Annons

Vi är en grupp dagbarnvårdare - dagmammor - i Falu kommun som trivs väldigt bra med vårt arbete, trots att det innebär långa arbetsdagar med en mycket dålig lön. Vi har mångårig erfarenhet av barnomsorg i hemmet varför det är med mycket stor förvåning och bestörtning vi läser att du anser oss dagmammor vara en räddningsplanka - en tillfällig lösning - för kommunen. Tack för den uppmuntran!

Vet du egentligen vad du pratar om? Ni moderater säger ju er värna om och talar er varma för valfrihet. Vad är det här för valfrihet av barnomsorg för föräldrarna, när ni helst vill se att vi ska bort?

Vi bor och arbetar på Hosjöstrand och utgör en dagbarnvårdargrupp här. Vi är för närvarande sex dagbarnvårdare och har barn mellan 1 och 9 år inskrivna i vår grupp. De flesta av oss i gruppen har arbetat 15 år och längre. Vi är definitivt inte en outbildad personalgrupp som du okritiskt påstår i tidningsintervjun.

Alla har vi en dagbarnvårdarutbildning eller barnskötarutbildning. Vi har regelbunden fortbildning genom studiedagar, kvällsträffar och föreläsningar.

Vi delar din uppfattning att frågan om barnomsorg är en allvarlig fråga men ditt uttalande tyder på stor okunnighet från den politiskt ytterst ansvarige för denna fråga.

Under år 2001 gjordes en undersökning bland alla föräldrar i Runns skoldistrikt om deras syn på barnomsorg.

Den enkäten visade att "våra" föräldrar är mycket nöjda med den barnomsorg de får här hos dagbarnvårdarna. Vi kan också med gott samvete påstå att vi tar väl hand om deras barn. Både barn och föräldrar känner sig trygga hos oss dagmammor.

Eftersom vi dagbarnvårdare arbetar ensamma är det alltid samma person som tar emot barnet på morgonen och som finns med när barnet blir hämtat och kan berätta vad som har hänt under dagen.

Barnen får på ett naturligt sätt vara med i det dagliga arbetet. Leken får ett stort utrymme hos oss. Den väcker barnens nyfikenhet, lär dem till exempel turtagning, att ta hänsyn, visa solidaritet och känna empati. Vi dagbarnvårdare finns alltid nära för att svara på barnens frågor och stilla deras nyfikenhet.

Vi kan hela tiden anpassa oss efter föräldrarnas önskemål genom att arbeta flexibelt inom gruppen. Vi bedriver en planerad verksamhet med inskolning, utvecklingssamtal och observation av barnen. Vi konkurrerar inte med övrig barnomsorg utan vi är ett fullvärdigt komplement till förskolor/fritidshem.

Här på Hosjöstrand träffas alla i gruppen en gång varje vecka i vår grupplokal. Det gör att vi lär känna alla barn i gruppen väl och därigenom har vi ett väl fungerande vikariesystem.

Vi arbetar mycket och ofta ute i naturen med barnen med bland annat Friluftsfrämjandets Knytte- och Mulleverksamhet. Det gör vi eftersom vi alla tror på att det är viktigt för barnens utveckling och välbefinnande att vistas mycket ute.

När vädret så tillåter lagar vi mat och äter ute i skogen.

Sammanfattningsvis: Den verksamhet som vi dagmammor svarar för är enligt vår mening en barnomsorg med mycket hög kvalitet.

Stig Johansson, du är hjärtligt välkommen att hälsa på oss i Hosjö, så att du får tillfälle att lära dig lite mer om vårt yrke och om den, som vi tycker, mycket fina barnomsorg som bedrivs av oss dagmammor.

ANNA-GRETA NITÉR

Mer läsning

Annons