Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Verksamheten ska nagelfaras och vallöften infrias

Annons

Utvecklingen av kommunen och därmed en sund ekonomi på sikt är beroende av att vi tar tillvara och driver på de utvecklingsmöjligheter som finns. Vi måste satsa för att människor på sikt ska må bra och för att Falun ska vara en attraktiv kommun för inflyttning och etablering.

Vi har därför bestämt oss för att prova denna väg framför att höja skatten.

Allt som vi inte tror är till nytta för våra invånare, måste nagelfaras. Det här är därför en uppmaning till alla kommuninvånare om att hjälpa oss i det här arbetet. Allt för att vi ska kunna undvika ytterligare smärtsamma besparingar.

Satsningar på att öka personalens hälsa, arbetsglädje och inflytande för att minska kostnaderna för sjukskrivningar och vikarier är den högst prioriterade frågan. Därför har vi avsatt 15 miljoner kronor, som en särskild satsning under 2003.

Tillgängligheten i byggnader och den offentliga miljön ökar successivt.

Under handikappåret 2003 kommer vi att påbörja en ombyggnad av rådhuset. Kommunen ska också höja ambitionen för att kunna leva upp till en full tillgänglighet 2010.

Inom kulturen pågår ett viktigt arbete inom världsarvet. Ett nytt världsarvshus påbörjas under 2003. Kulturen inom kommunen stöttas genom att anslagen till bokinköp och studieförbunden stegvis höjs under de kommande åren.

Biblioteket byggs om och vi påbörjar investeringar för att bidra till en utveckling kring Faluån. Det handlar i ett första steg om en renovering av Fisktorget.

Engelbrektsgatan byggs också om för att vi under 2004-5 ska få en bättre kollektivtrafik och minskad trafik i centrum.

Arbetet med ett samordnat resecentrum ska komma igång för att förbättra för pendling och byte mellan tåg och buss.

På fritidsområdet är behoven stora. De satsningar som vi mäktar med är ett återöppnande av poolen i Vika, och förhoppningsvis ett nytt ungdomens hus. Det här är vallöften som vi vill och ska infria.

Om några dagar summerar vi intresset från näringslivet att i partnerskap med kommunen renovera och förnya Lugnetanläggningen.

Under de kommande åren är också breddidrottens villkor viktiga. Vi vill här särskilt nämna ridsportens villkor som vi alla vet är bekymmersamma och där en lösning kommer att krävas ganska snart.

Hälso-, idrotts- och miljöprofilen är viktig för Falun. För att höja ambitionen i folkhälsoarbetet, för att på så vis göra Faluborna friskare, finansierar vi en folkhälsoplanerare tillsammans med landstinget.

Det regionala samarbetet är viktigt, och här måste Falun ta ett ökat ansvar. Det nya gemensamma näringslivsbolaget är ett exempel som med rätt utformning kan tillföra regionen positiva värden.

Här finns i grunden sunda livsvillkor och en framtidoptimism håller på att sprida sig. Vi tänker ta vara på detta och vara uthålliga i vårt arbete, för att kunna möta invånarnas förväntningar och skapa framtidens Falu kommun.

JONNY GAHNSHAG

Mer läsning

Annons