Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Verdandi vässar klorna

Annons

Har du skulder, missbruksproblem?

Känner du dig orättvist behandlad av samhället/arbetsgivare? Verdandi stöttar...

- Målet är att fånga kommuninvånarnas intresse, i kamp att stärka ett aktiv kamratstöd med innehåll av praktisk socialpolitisk verksamhet.

Till detta behöver Verdandi ekonomisk stabilitet, påpekar Verdandis ombudsman Margot Tholerus, som lämnat bidragsansökan på 438 000 kronor till socialnämnd och kommunstyrelse.

I starkare ställning ser sig Verdandi som ett värdefullt komplement till socialtjänsten.

- Samhället är komplext, många människor är utslagna från såväl arbetsmarknad som social gemenskap. Verdandi har mer än 25 års erfarenhet av praktisk socialpolitisk verksamhet, med den en kunskapsbuffert byggd på erfarenhet, som förankrar oss i människors villkor.

- Vår målinriktning styrs av deltagarens egna behov, där demokratiska grepp utgör kärnan. Att stimulera även de mest utanförställda i aktivt deltagande, beslut och utveckling är själva navet för Verdandi.

- Grannkommunen Borlänge har ett starkt förankrat Verdandi, vi siktar mot samma mål. Med ekonomisk trygghet hoppas vi under tre år kunna bygga en levande, stark Verdandiverksamhet i Falun, säger Margot Tholerus, som hoppas på lyhörda kommunala instanser.

- Verdandi vill så mycket mer än att vissa dagar hålla öppet kafé, second hand med kläder, bibliotek. Det primära är att finnas till hands för såväl kamratstöd som erbjudandet av en rättviseenhet i bland annat budget och skuldrådgivning. Verdandi samarbetar med hyresgästförningen, ABF och Alro, alkoholrådgivning.

- Vår ambition är att redan i vår kunna stärka och bredda Verdandis fäste i Falun, påpekar Margot Tholerus. Vi är stolta över att finnas med i större politiska sammanhang, bland annat i påverkan av en rad dalamotioner för samhällsrättvisa och solidariska villkor.

Faktaruta:Fakta | Verdandi

Arbetarrörelsens socialpolitiska organisation.

Etablerad i Falun på Sturegatan, Järnet.

Bedriver uppsökande verksamhet i olika frågor. Ger kamratstöd i olika typer av mänskliga situationer.

Projektinsatser, att påvisa samhällsbrister. Bevakar möjligheter till statliga anslag och fördelning av "öronmärkta" medel. Ett exempel är hemlösekommittén i Borlänge.

Opinions- och informationsarbete vad gäller såväl socialpolitiska som missbruksfrågor utgör en röd tråd i Verdandis samhällsarbete.

Verdandis arbete med skuld- och budgetrådgivning samt uppvaktningar hos justitiedepartement och lagutskott har fått gehör hos Konsumentverket.

BIRGITTA KNIFSTRÖM NORDÉN

Mer läsning

Annons