Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vem ska ge vård och vem betalar?

Annons

Ett problem som inte blir mindre i ett läge där både kommuner och landsting måste spara.

I en ny rapport från Dalarnas forskningsråd tar Inga Michaeli upp de svårigheter som personalen ute på fältet ställs inför. De som genom att improvisera och ta stort personligt ansvar, till slut hittar lösningar för de gamla.

- Ett fixande, ofta utöver den egna yrkesrollen, som de aldrig får någon credit för. Beslutsfattarna förutsätter bara att det ska fungera, säger Inga Michaeli.

Rapporten bygger på diskussioner med 14 distriktssköterskor och biståndshandläggare från norra Dalarna under förra året.

- De yrkesgrupperna fungerar som ett "blixtlås" och försöker hålla ihop omsorgs- och sjukvårdssytemen, utan att det blir några glapp, säger Inga Michaeli.

Förutom att det ofta är oklart var ansvaret ligger, konstaterar Inga Michaeli att kommunernas och landstingets organsation för att ta hand om de gamla inte ens fungerar på var sitt håll:

- Det fattas resurser och personal, det finns inga vikarier...

Mest tydliga blir ansvarsproblemen vid så kallad egenvård. Det vill säga när läkaren anser att Elsa, 83, eller Edvin, 87, själva klarar att sätta på sig stödstrumpa eller ta ögondroppar.

Men många är så pass skröpliga att de behöver "handräckning" från hemjänsten för att klara det här. Biståndshandläggare fattar beslut om bistånd, men där slutar kommunens ansvar. Distriktssköterskan har inget ansvar alls för den här typen av vård.

Ibland räknas det som egenvård att till exempel byta syrgastub. Uppgifter som gör att hemtjänstpersonalen känner sig orolig och osäker.

- Det här är en fråga som distrikssköterskor och biståndshandläggare är angelägna om att lyfta upp. Båda grupperna känner sig vanmäktiga, säger Inga Michaeli.

Relationen till sjukhuset är ett annat stort problem. Hur ska man göra när sjukhuset skickar hem vårdtagare med allt för kort varsel? Vem hinner i så fall ordna med mat, medicin och tillsyn?

Rapporten tar bland annat upp oklarheter i rutiner och sjukhuset orealistiska bild av vad primärvården klarar av.

INGER WALLIN

Mer läsning

Annons