Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vasaloppsåkarnas livsstil förlänger livet

/
  • Vasaloppsåkarna investerar i sin hälsa. Det framgår i en tredje studie ett forskningsteam på Karolinska institutet tagit fram. I gruppen ingår professor Anders Ahlbom, epidemiolog Sofia Carlsson och forskningsassistent Lisa Olsson. Dessutom har epidemiolog Bahman Y Farahmand Astra Zeneca och Vasaloppets tävlingsläkare Ulf Hållmarker medverkat i studien.

Annons

Det framgår av en tredje undersökning om Vasaloppsåkarnas hälsa, som ett team på Karolinska institutet nyligen färdigställt.

I två tidigare studier har forskningsteamet kommit fram till att personer, som åker Vasaloppet har lägre dödlighet än befolkningen i övrigt. Det finns dock en ökad risk för akut död just under själva loppet.

I den tredje studien ville forkningsteamet bättre förstå och kartlägga orsakerna bakom Vasaloppsdeltagarnas låga dödlighet.

I forskningsteamet ingår epidemiolog Sofia Carlsson, forskningsassistent Lisa Olsson och professor Anders Ahlbom från Karolinska institutet samt epidemiolog Bahman Y Farahmand Astra Zeneca och Vasaloppets tävlingsläkare Ulf Hållmarker.

Förra året skickades en webbenkät ut till samtliga personer, med registrerad e-postadress, som deltog i något av loppen under Vasaloppsveckan 2006.

Enkäten besvarades av 12 241 Vasaloppsåkare vilket mostvarar 62 procent.

Dessa svar jämfördes sedan med svaren på 2005 och 2006 års nationella hälsoenkäter utförda av Statens folkhälsoinstitut.

Att Vasaloppsåkare är friskare än befolkningen bekräftas bland annat av svaren på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? ".

Endast 0,4 procent av männen och 0.2 procent av kvinnorna uppgav att deras hälsa var dålig eller mycket dålig, medan motsvarande siffror i befolkningen är 7 respektive 8 procent.

Andelen med diabetes och hypertoni är också betydligt lägre hos Vasaloppsåkarna, medan skillnaden när det gäller allergi och astma är måttliga.

Studien visar också att Vasaloppsåkarna är mera fysiskt aktiva. Omkring 60 procent av deltagarna motionerar minst fyra timmar i veckan. Det kan jämföras med de omkring 17 procent i befolkningen som motionerar 1,5 timmar i veckan.

Livstilen tycks också vara hälsosammare hos Vasaloppsökarna. Endast 31 respektive 16 procent manliga och kvinnliga "åkare" har övervikt jämfört med 52 respektive 39 procent hos den övriga befolkningen.

Undersökningen visar att andelen snusare och rökare är betydligt lägre och att "åkrana" också har ett större intag av frukt och grönt.

Andelen universitets-eller högskoleutbildade är fyra gånger högre hos "åkarna" vilket även visar på socioekonomiska skillnader.

Enligt undersökningen kan Vasaloppsåkarnas hälsosamma livsstil vara en konsekvens av deras deltagande i loppen. Deltagarnas bättre hälsa kan delvis vara en följd av skidåkningen, men kan också bero på att människor med dålig hälsa eller sjukdom avstår från att åka Vasaloppet.

Mer läsning

Annons