Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Värmepumpar förvärrar växthuseffekten

Annons

Från och med den 1 januari 2006 är det möjligt för småhusägare att få bidrag för att byta ut sin oljepanna. Tanken är god, men det finns en fallgrop: Om Dalarnas cirka 5500 småhusägare med oljeuppvärmning skulle byta till villavärmepump ökar utsläppen av koldioxid med cirka 1 700 ton per år. Men om de istället byter till pellets minskar utsläppen med 26 815 ton per år.

Därför är det obegripligt att riksdagen möjliggör bidrag till de småhusägare som byter från oljeuppvärmning till värmepump.

Sju av tio svenskar tror att värmepump är det bästa alternativet för att minska sin påverkan på klimatet, enligt Temo. Endast 17 procent uppger pellets som det bästa alternativet.

De som nu köar hos värmepumpförsäljarna tror alltså sig göra en insats mot växthuseffekten - en missuppfattning som har spridits av energirådgivare och massmedia under flera år.

Beräkningar från statliga Sveriges provnings- och forskningsinstitut visar att villaolja för ett årligt uppvärmningsbehov släpper ut cirka 5,2 ton koldioxid, medan en värmepump ger utsläpp av cirka 5,5 ton. Motsvarande hus som värms med pellets bidrar till utsläpp av cirka 0,36 ton koldioxid.

På nationell nivå hade koldioxidutsläppen från elproduktion och oljeförbränning reducerats med minst 1,2 miljoner ton, om de hushåll som skaffat värmepumpar istället hade valt biobränslet pellets. Det motsvarar 40 procent av det svenska klimatmålet.

När man beräknar värmepumparnas klimatpåverkande utsläpp måste man utgå från att varje ökning av elanvändningen i Sverige innebär en förändring i kolkraftproduktion i ett annat land, som exporterar till Sverige.

Pelletsanvändningen i Sverige växer. Småhusens pelletsanvändning har femdubblats under den senaste femårsperioden. Det är bra att riksdagen inför ett ekonomiskt stöd för övergång till pellets. Många småhusägare uppmuntras att välja en uppvärmning som är bra för både klimatet och plånboken.

Samtidigt växer användningen av eldrivna värmepumpar, vilket är orsaken till att den svenska användningen av el för uppvärmning ökade under förra året.

Att riksdagen möjliggör bidrag till ytterligare värmepumpar strider mot regeringens ambition att "minska användningen av el för uppvärmning". Stödet måste formas så att vi inte kedjar fast oss ännu hårdare vid ett elberoende som ökar de globala koldioxidutsläppen och förvärrar växthuseffekten!

JOAKIM SÄLL, VD SVENSKA STATOIL

Mer läsning

Annons