Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Världens äldsta HVDC-idé mot förverkligande

Annons

En kabel mellan östra och västra Danmark under Stora Bält har diskuterats ända sedan 1920-talet.

Danmarks två elnät är inte synkrona och det elutbyte som sker idag måste gå via HVDC-kabeln Kontiskan över Sverige ned till Danmark.

Danska Energistyrelsen kräver en Storabältskabel för 1,2 miljarder danska kronor. Projektet påhejas av energiministern Bendt Bendtsen.

I veckan har den danska konkurrensmyndigheten Konkurrencerådet godkänt kraftbolaget Elsams 11 miljardersköp av kraftbolaget Nesa i östdanmarks elnät.

Godkännandet ges trots att Elsam får en monopolställning på den östdanska elmarknaden. Men förutsättningen för godkännandet är att HVDC-kabeln under Storabält blir byggd och att monopolet bryts via kabeln.

Endast Dansk Folkeparti är emot kabeln som nu har brett stöd.

I en rapport från Energistyrelsen förespråkas en kabel på 600 megawatt.

I förstudien har flera tekniska alternativ studerats där transistorstyrd HVDC jämförts med traditionell tyristorstyrd HVDC.

Energistyrelsen förespråkar den teknologi som ABB kallar HVDC Light.

Byggs kabeln så behöver Eltras nät i Västdanmark förstärkas mot Tyskland så att kabellänken kan utnyttjas fullt ut mot Norge, Sverige och Tyskland. Elkrafts system i Östdanmark behöver inte förstärkas.

I en stor energiuppgörelse i veckan har dessutom alla danska partier dessutom ställt sig bakom en ny vindkraftspolitik som innebär stora affärsmöjligheter för ABB i Ludvika. Två stora danska vindkraftsparker till havs ska byggas, Horns Rev 2 och Omø Stålgrunde på vardera 200 megawatt i vardera elsystemet. En anslutning med kablar och ABB:s Lightteknologi är tänkbara alternativ.

BO JOFFER

Mer läsning

Annons