Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Världen anpassar sig inte till Sverige

Annons

Visst kan den vara ett hot. Vårt välstånd är inte bestämt utan avgörs av hur vi klarar konkurrensen. Jag menar dock att avgörandet ligger hos oss själva.

Det sämsta vi kan göra är att avstå från förändring och hoppas att hela världen anpassar sig till oss i Sverige. Den modellen har prövats och innebar att vi successivt tappat i välstånd jämfört med många konkurrentländer. Vi kan lära av historien. Det var inte självgodhet, nostalgi och passivitet, utan frihandel och ett gott företagsklimat som på 100 år utvecklade Sverige från ett fattigt land till en av världens rikaste industrinationer. Vi var duktiga på att utnyttja möjligheterna i den tidens internationalisering.

Nu är vi på nytt i en tid av genomgripande omvärldsförändringar. Hoten finns men möjligheterna är igen mycket stora, för det land som kan erbjuda gott företagsklimat, framåtanda och framtidstro. I våras lanserade Svenskt Näringsliv programmet "Fördel Sverige". Det handlar just om hur vi på bästa sätt kan möta globaliseringens utmaningar. Vi pekar ut ett antal nyckelområden och anger en övergripande inriktning som är nödvändig för att lyckas.

Ska vi öka vår internationellt låga investeringsnivå behövs enklare regler och ett skattesystem som uppmuntrar investeringar. Om fler ska kunna få jobb och därmed både klara den egna försörjningen och bidra till våra gemensamma offentliga utgifter behöver det bli lönsammare att arbeta och att driva företag. Att förbättra Sveriges företagsklimat handlar om olika samverkande åtgärder. I grunden ligger dock ett attitydskifte till företag och företagsamheten som sådan.

I dagens debatt tas ofta företagsamheten för given. Vissa verka tro att företag alltid finns i tillräcklig mängd oavsett företagsklimat. Sveriges företagare har visserligen visat en enastående förmåga att verka under mycket besvärliga omständigheter. Men ser vi alla företag som aldrig bildades eller inte växte på grund av ett magert företagsklimat.

Nyföretagandet tycks nu öka i Sverige och särskilt i Dalarna. Det är glädjande men det sker från en mycket låg nivå. Kom ihåg att andelen företagare aldrig varit så låg som nu. Detta faktum borde vara den varningssignal som gör företagens villkor till den stora valfrågan 2006. Vi vet att miljontals företag i Asien, Östeuropa och andra snabbväxande områden utmanar oss på marknad efter marknad.

Vi står inför ett tydligt vägval. Ska vi vara nöjda med att en dryg miljon människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden - eller ska vi genomföra reformer för nya och växande företag, för fler jobb i privat sektor och för ökad välfärd? Göran Persson har i sitt tal i Björkvik pekat ut en väg och lovat tiotusen nya jobb i offentlig sektor. Vad kostar det, vem ska betala och vad ska de övriga, av den dryga miljonen människor göra?

För oss inom Svenskt Näringsliv är saken klar. Globaliseringen är bara ett hot om vi själva väljer att se den så och om vi avstår från de reformer som Sverige så väl behöver. Att inget göra kan visa sig dyrare än någonsin. Ett företagsklimat som är sämre än i andra jämförbara länder kommer i en global ekonomi att straffa sig hårdare och snabbare än förr. Av samma skäl kan ett mer gynnsamt företagsklimat betala sig bättre och snabbare än någonsin tidigare. Belöningen är tillväxt, fler jobb och välstånd.

Låt oss hoppas att det blir rätt perspektiv i debatten inför nästa års riksdagsval.

CARL STRÖM

Carl Ström är regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna.

Mer läsning

Annons