Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför just Orsa, Smedjebacken, Gagnef och Säter?

Annons

Det kan inte vara brottsstatistiken som ligger till grund, det framgår tydligt då man läser Brottsförebyggande Rådets officiella statistik för år 2002, avseende beräkningen av antalet anmälda brott i respektive kommun.

Jag tycker naturligtvis att alla kommuner i länet ska ha kvar sin polisstation men vid en jämförelse med till exempel Leksand och Rättvik, som har ungefär lika många invånare som Säter men som enligt förslaget får ha sin polisstation kvar, konstaterar jag att Säter, bland dessa kommuner hade flest antal anmälda brott år 2002. Skillnaden mellan kommunerna är påtaglig: Säter hade 1 007 anmälda brott, Leksand 922 och Rättvik 759.

Jämför man sedan med de mindre kommunerna Älvdalen och Vansbro, var och en med drygt 7 000 invånare, vilka också föreslås få ha sina polisstationer kvar, hade de 667 respektive 399 brott anmälda, blir man än mer förvånad och ifrågasättande av politikernas förslag. Avstånden i norra länet är naturligtvis en bidragande orsak men siffrorna i Brå:s statistik är ändå påfallande. Det begås nästan tre gånger fler brott i Säter än i Älvdalen. Avståndsproblemet finns dock inte i Leksand/Rättvik. Säter har således ett minst lika stort behov av sin lokala polis som dessa kommuner.

Andra ställningstaganden torde i stället ligga till grund för stängningen av Säters polisstation.

Är det att antalet poliser i Säter enbart är fem och en Y2-tidstjänst för en civilanställd jämfört med ovannämnda kommuner som alla har det dubbla och i något fall det tredubbla med personal? (naturligtvis redan i dag en alltför stor snedfördelning gentemot Säter). Det är inte svårt att rekrytera poliser till Säter, under 2002 har fem poliser och en civilanställd sökt och fått tjänst i Säter och det finns fler poliser som vill komma hit.

Säter har också en av landets största rättspsykiatriska enheter med en del av landets grövsta brottslingar vilket genererar en hel del arbete för den lokala polisen.

Av politikernas förslag framgår att kommunala poliskontor i stället ska inrättas, något som får ses som en mycket dålig kompromisslösning. För att ett effektivt polisarbete ska kunna bedrivas krävs i dag ett välutvecklat IT-stöd med datorer och telefoner, möjlighet att skydda sekretessbelagda handlingar, tjänstevapen, fordon; något som redan finns i polishuset i Säter men inte i det planerade poliskontoret.

Det kommer i framtiden inte att finnas någon lokal polis i yttre tjänst under kvällar och helger - poliser som känner ungdomarna, missbrukarna, de kriminella och övriga invånare. Säter kommer att falla tillbaka i ett behov av att få hjälp från i första hand Borlänge, där brottssituationen har växt polisen över huvudet. Det kommer att ske "brandkårsutryckningar" till Säter för att lösa de kortsiktiga problemen, men på längre sikt blir Säters problem större utan kontinuitet i övervakningsverksamheten.

Yrkeskriminella kommer återigen att få fotfäste i kommunen då de mycket väl vet att här är det polisbrist.

Politikerna i polisstyrelsen står i dag under stor press från sina hemkommuner i polishusfrågan och har naturligtvis svåra beslut att fatta. Men beslutet får inte fattas utifrån att lokala hänsyn tas för att rädda sin hemkommuns polisstation och att de kommuner som saknar en representant i polisstyrelsen, som i Säters fall, drabbas av nedläggning.

En objektiv och ärlig bedömning grundad på fakta måste ligga till grund för polisstyrelsens slutgiltiga beslut.

BJÖRN ZIDÉN

Mer läsning

Annons