Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Varför heter det majstång?"

Annons

Det är högtid. Hög tid att resa majstången. Denna gamla phallossymbol från fornnordiska tider ursprungligen avsedd att blidka fruktbarhetens gudinna.

Men varför heter det just majstång?

Det vore ju lätt att dra slutsatsen att man på forntiden reste stången i månaden maj och att den ursprungligen inte alls hade med midsommar att göra. Men att firandet sedan flyttades fram till juni utan att stången bytte namn till junistång.

Nu råkar det inte vara så. Istället är det hela fråga om en ren felstavning. Ordet stavades ursprungligen med två s, nämligen majs-stång.

För att finna bakgrunden till detta uttryck får vi gå tillbaks till sekelskiftet (det förra, alltså) och emigrationen till Amerika.

De flesta svenskarna bosatte sig ju i Minnesota, men några sökte sig också till delstaten Iowa - majsens förlovade land.

Hektar efter hektar täcktes redan på den tiden av majsodlingar, och många av de ofta jordbruksvana svenskarna fick jobb på majsfälten.

Skörden gick så till att man klippte av kolvarna vid stammen med hjälp av så kallade majs-tänger. Redan här har en del historiker, bland annat Englund, via förhastade slutsatser kommit fram till teorin att det var just dessa skördeverktyg som gav upphov till uttrycket majstång. Majs-tång.

Med dessa majs-tänger, menar anhängarna av denna tes, knipsade svensk-amerikanerna av blommor för sina traditionella svenska midsommarstänger.

Det bästa som kan sägas om denna missuppfattning är att den snuddar vid sanningen.

Det är visserligen helt korrekt att relatera uttrycket majstång till grödan majs och inte till månaden maj, men man måste gå ett steg längre för att hitta den verkliga sanningen.

I Iowa firade man sommarsolståndet, liksom i Sverige och i många andra länder.

Det som skilde iowabornas firande av årets ljusaste dygn mot svenskarnas var just midsommarstångens utseende. Befolkningen i denna del av landet var ju helt beroende av majsskörden och det var därför naturligt att högtiden präglades av detta. Stången som restes - the cornpole - hade formen av en jättelik majskolv.

Som så många gånger i historien kom här två kulturer att mötas och en ny tradition att bildas. Svenskarna hade sina danser - Små grodorna, Vi äro musikanter och så vidare - och dessa gick hem bland iowaborna. Snart dansade man tillsammans runt majs-stången och njöt av den extra lediga dagen.

Så småningom bidrog svenskarna till att stången fick en tvärslå och därmed som kors en mera religiös betydelse. Stångens form av en majskolv lämnades därmed och man täckte korset med löv och hängde upp kransar, så som den svenska seden bjuder.

Vad som skilde de båda stängerna åt var dock en mycket viktig detalj.

I stället för blommor dekorerade man i Iowa stången med - ja, just det - majskolvar. När sedan svenskamerikanerna rapporterade tillbaks till moderlandet om den annorlunda midsommartraditionen over there, så försvann det antagligen ett s på vägen.

Därav den felaktiga stavningen majstång.

Majsstång är alltså den korrekta stavningen.

Man kan här dra en parallell med en annan majföreteelse - som inte heller den sker i månaden maj - nämligen majbrasan. Visserligen kan väl en sådan ligga och pyra ända in i det nya dygnet första maj, men eldarna antänds ju och brinner upp i april.

Även här har historien förvanskat ett uttryck, i detta fall "Majs brasa".

I moratrakten bodde i början av 1900-talet pigan Maj. Hon var vida omtalad för sin formfulländade ändalykt. Anders Zorn tillhörde de som intresserade sig för denna osedvanligt...

Skribenten understryker att man inte ska tro

på allt man läser och hör.

Mer läsning

Annons