Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför dessa motsägelser?

Annons

Knappt hinner trycksvärtan torka i den ena forskningsrapporten förrän en ny ligger på bordet. I den ena undersökningen framhålles värdet av bröstundersökningarna, medan det i den andra kan utläsas en stor osäkerhet om nyttan och behovet av regelbundna undersökningar av kvinnors bröst.

Jag blir konfunderad och rent av frustrerad över dessa motsägelsefulla budskap från vetenskapen!

Hur ska det då inte vara för alla kvinnor som redan undersökts eller åldersmässigt uppnått en sådan ålder att de börjar komma på tur i landstingets kallelselista?

Själv tror jag att bröstcancerundersökningarna är av stort värde. Jag grundar min uppfattning dels på den information jag får av cancerdrabbade kvinnor som deltar i arbetet i stiftelsen Dalafonden för cancersjuka, dels av kontakter med ett par forskare i Falun och Uppsala som övertygat mig om värdet av en snabb upptäckt av cancer eller misstänkta förändringar.

Ibland, men bara ibland, slår mig tanken att förklaringen till de motsägelsefulla rapporterna skulle kunna ha samband med att de flesta forskare och läkare som jobbar med bröstcancer är män. Skulle antalet motsägande rapporter bli färre om det vore kvinnliga forskare och läkare som dominerade forskarlagen och stod som ansvariga för rapporternas och utredningarnas slutsatser?

Mitt sunda förnuft säger mig att så kan det naturligtvis inte vara, men det faktum att jag ställer frågan visar förvisso på en ordentlig portion osäkerhet hos mig.

Så sent som i förra veckan som vi kunde se i tv och läsa i tidningen om divergerande uppfattningar om bröstcancerundersökningarna. Då hävdade kritikerna att de regelbundna undersökningarna leder till för många "onödiga" ingrepp och att kontrollerna i sig skapar sådan ångest och oro att de innebär onödigt sjukdomstillstånd hos många kvinnor.

Det kan säker vederläggas att det skett förhastade ingrepp, men som också framgick av tv-rapporteringen är antalet sådana fall så försvinnande få, sett till den nytta som det stora flertalet ingrepp innebär.

I debatten kring bröstundersökningarna har det allt tydligare framkommit att det finns en ekonomisk-politisk dimension. Undersökningar och ingrepp/operationer kostar pengar. Tydligt går det att ana att bakom kritiken mot regelbunden mammografi och ingrepp mot misstänkta tumörer, finns ett ekonomiska tänkandet.

För mig framstår det som förfärande cyniskt att förvägra kvinnor regelbundna kontroller och att läkare skulle tvingas avstå ingrepp för att det "kanske" inte är cancer!

Svårligen kan jag tro att det inom landstinget Dalarna drivs någon annan linje än den som Laszlo Tabár vid Falu lasarett initierat för många år sedan.

Tabár är en av landets främsta förespråkare för mammografi i syfte att erhålla tidig upptäckt av sjukliga förändringar i brösten hos kvinnor. Därmed är han också en av dem som av och till råkar ut för dolkstötar i ryggen när det gäller uppfattningarna på området.

Hittills har forskaren Laszlo Tabár parerat mothuggen från sina kritiker. Han är en garant för att länets kvinnor kan räkna med mammograf också i fortsättningen. Något annat har väl inte landstingets politiska ledning i kikaren?

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons