Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför är inte Borlänge attraktivt för barnfamiljer?

Annons

Förnyelse och utbyggnad av näringslivet ska alltså ge den nödvändiga materiella grunden för välfärdssamhället.

Dagens relevanta fråga är varför ett attraktivt Borlänge för investeringar i miljonklassen inte blir ett attraktivt alternativ för boendet? Varför flyttar inte barnfamiljer till vår kommun?

Vad ska göras för att göra Borlänge attraktivt även för bosättningar?

Det är fortfarande alldeles för lågt antal nya Borlängebor.

Kommunens intäktskassa är som bekant i behov av fler skattebetalare.

Enligt statistik, som kommunledningen grundar sina framtida beräkningar på, sjunker antalet barn inom grundskolan under en tioårsperiod och slutsatsen blir då stängningar av skolor och nedläggningar av fritidsverksamheter.

Kvalitén inom barnomsorgen, skolan och kvarvarande fritidsverksamheter försämras med anledning av ihopslagningar av barn/elevgrupper.

Min uppfattning är att barn-familjer lägger en berättigad stor vikt på kvalitén på de kom-munala verksamheter som rör ens barn och ungdomar. Oftast är det en avgörande faktor för föräldrarnas val av bosättningskommun.

Nedläggningar av skolor och det allmänna sociala livet i Borlänge uppfattas mindre lämpligt för barnens uppväxt och därför väljs Borlänge bort mot en annan ort.

Bortvalet märks tydligast hos dem som har sin arbetsplats i Borlänge, men väljer annan närliggande ort för sitt boende.

Missnöjet, eller snarare oron för de kommunala verksam-heternas kvalité, kan i en nära framtid leda till ytterligare utflyttningar. En annan direkt effekt kan vara ännu lägre barnafödande.

Frågan sedd från ett annat perspektiv är det ökande antalet utslagna barn och/eller ung-domar. Stora barn/elevgrupper gör det svårare för personalen att upptäcka problemen i god tid och alldeles för många av dessa barn hamnar tyvärr hos socialförvaltningen för insatser.

Att tidigt ge ett effektivare, både praktiskt och psykologiskt, stöd till dessa barn och deras familjer skulle förhindra många tragedier senare i barnens liv och även spara pengar åt sam-hället genom lägre framtida vårdkostnader och mindre kriminalitet.

I Borlänge finns det i dag uppenbara brister inom vård, skola och omsorg samt en bostadssegregation som följer tydliga etniska gränser. Hög arbetslöshet, särskilt inom olika invandrargrupper, kompletterar problembilden och visar att integrationen av de nya Bor-längeborna i stor utsträckning har misslyckats.

En hög kvalité inom kom-munala verksamheter och en trivsam stadsplanering är a och o för kommunens överlevnad. Både kortsiktigt och långsiktigt är en väl fungerande offentlig sektor oslagbar i konkurrensen om nya bosättare och därmed en avgörande förutsättning för en kommuns framgångsrika utveckling.

Jag tycker mig märka en viss självgodhet och fartblindhet när nya spadtag tas och invigningsband klipps.

Jag som vänsterpartist och kommunpolitiskt aktiv skulle uppskatta en liten fartminskning och några exempel på den öd-mjukhet som finns refererad i pressen efter arbetarkommunens årsmöte. Jag tror att det är nödvändigt för den politiska trovärdigheten efter majoritetspartiets beslut om nedläggning av servicehus, skolor, fritidsverksamhet, m.m.

Hori Lotfollahi

Vänsterpartiet i Borlänge

Mer läsning

Annons