Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför är det så tyst om Besökscentrum?

Annons

Under rubriken "Företagsklimatet i Säter måste bli bättre" skriver kommunalrådet Sven-Gunnar Håkansson (c), att "vi måste alla i vår kommun arbeta för ett bättre företagsklimat". Vidare säger Håkansson: "Vad vi nu måste arbeta mer på är att skapa bättre förutsättningar för våra lokala företag". Han erinrar sig att på den senaste tidens företagsbesök ha upplevt att många företagare känner sig motarbetade av kommunens tjänstemän och politiker. Han finner inte detta acceptabelt. Håkansson använder ord som bristfällig dialog och beslut som upplevs som diktat av berörda. Argument för och emot kom-mer inte fram i den allmänna debatten. Håkansson påpekar, att det är allvarligt när köpmannaföreningen inte får sina argument vägda på ett seriöst sätt. Vidare skriver han att det inte är till Säters fördel att företag-arna känner sig överkörda. Han drar slutsatsen att även de som inte är direkt berörda tar del av kommunens hantering och bildar sig en uppfattning. Håkansson har gjort en knivskarp analys av kända förhållanden som även vi i styrelsen för Dalsällskapet instämmer i.

Det är precis på ovan nämnda sätt som vårt engagemang vad beträffar vår Vision om Säterdalens och Säterbygdens utveckling har hanterats. 3 Bristfällig dialog och beslut som vi upplever som diktat. 3 Argument för och emot kommer inte fram i debatten. 3 Vi får inte våra argument vägda på ett seriöst sätt. Vi anser precis som Håkansson att det inte är till Säters fördel att vare sig företagare eller (som i vårt fall) Dalsällskapet) känner sig överkört. Dalsällskapet, Företagarföreningen och Köpmannaföreningen uppvaktade gemensamt kommunstyrelsen och pläderade för ett Besökscentrum för Säter-dalen placerat i nära anslutning till Gruvplan. Vi känner att frågan om Besökscentrum har gått i stå. Ingenting händer, inga reaktioner, inga argument och heller ingen viljeyttring att driva frågan vidare. Håkansson meddelade som svar på en interpellation vid senaste kommunfullmäktige-mötet att kommunen för en dialog med bland andra läns-styrelsen och naturvårdsverket beträffande Besökscentrum. Det är bra, men dialog ska inte enbart föras gentemot anslagsbeviljande myndigheter utan också som Håkansson ovan påpekat även med såväl representanter för företagare som andra grupper som vill utveckla Säters näringsliv. Vår förhoppning inom Dalsällskapet är att Säters kommun redan innan sommaren inbjuder till dialog om Besökscentrum, där olika argument seriöst kan luftas och vägas. Håkanssons avslutningsord sänder en ljuv förhoppning att något positivt snarast må hända. Som representant för centerpartiet hävdar Håkansson att vår strävan är att stödja och utveckla företagandet i Säter. Vi anser att företagsamheten är grunden för våra möjligheter att överleva som samhälle". Håkansson avslutar med: "Företagare som skapar arbetstillfällen är förutsättningen för att vi ska kunna värna det välfärdssamhälle vi byggt upp." Släpp (budget)bromsen, Höj blicken och Våga satsa på en framtid för Säter. Säters kommun riskerar genom sitt nuvarande förhållningssätt att förhala frågan om Besökscentrum, som ska ses som ett nav i en reell satsning på turism och näringsliv. Kommunledningen måste visa tro på framtiden och aktivt ge prov på lite framåtanda.

DALSÄLLSKAPET

Mer läsning

Annons