Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårdpersonal tjänar sämst

Annons

Vid årsskiftet hade Vansbro kommun omkring 760 personer anställda, inklusive månadsanställda vikarier, och är därmed kommunens i särklass största arbetsgivare.

Färsk lönestatistik visar att anställda inom skol- och fritidsversamheten har det bästa genomsnittliga löneläget medan vårdbiträden och undersköterskor hamnar lägst tillsammans med lokalvårdare och kökspersonal.

- Det är naturligtvis efterfrågan på olika personalgrupper som styr löneläget, säger Anna-Maria Persson som är kommunens personal- och organisationssekreterare.

Bristen på bland annat behöriga lärare och socialsekreterare har lett till en löneökning för dessa grupper medan lönerna för exempelvis vårdbiträden och undersköterskor fortfarande är låga.

Lönen för vårdbiträden ligger på runt 14 000 kronor och undersköterskor kan räkna med en tusenlapp mer i lönekuvertet.

Även andra arbetsuppgifter som inte kräver en hög utbildning hamnar lönemässigt lågt.

- Att många söker de här jobben gynnar naturligtvis arbets-givaren som inte behöver locka med en hög lön, säger Anna-Maria Persson.

Kommunens målsättning är att individuell lönesättning ska gälla för alla anställda men enligt Anna-Maria Persson är det en lång väg kvar innan systemet fungerar fullt ut.

- Det finns många som är negativa till den individuella lönesättningen, främst bland de stora grupperna som vårdpersonalen, säger Anna-Maria Persson och fortsätter:

- En orsak är den stora omsättningen bland arbetsledare. Många anställda anser att arbetsledarna inte hinner lära känna sin personal tillräckligt väl för att de ska känna att bedömningssystemet blir rättvist, säger Anna-Maria.

Kommunens lönestatistik för de olika enheterna är baserad på all personal förutom enhetschef och respektive enhets administrativa personal. Dessa finns istället inräknade i den gemensamma lönestatistiken för all administrativ personal inom kommunen.

De 390 anställda inom vård och omsorg, inklusive barnomsorgspersonal, har enligt statistiken en snittlön på 15 868 kronor per månad.

Summan är ett genomsnitt på lönerna som varierar från 12 546 - 25 300 kronor per månad. Statistiken för vård och omsorgspersonalen är baserad på all personal, från platschefer vid kommunens vårdinrättningar och barnomsorg till vårdbiträden och dagispersonal.

Lönen för tekniska enhetens personal varierar från 13 500 - 27 000 kronor per månad vilket ger en snittlön på 15 719 kronor per månad för de 99 anställda.

Till enhetens personal räknas lokalvårdare, köks-personal, vaktmästare, anställda vid vatten- och reningsverk samt vissa av enhetens anställda vid kommunkontoret.

Anställda inom kommunens administration tjänar i genomsnitt 19 678 kronor per månad. 47 anställda tillhör administrationen enligt lönestatistiken och omfattar all administrativ personal från kommunchefen och samtliga enhetschefer till nämndssekreterare, ekonomi- och löneassistenter.

Statistiken över de anställda inom skol- och fritidsverksamheten visar på den högsta snittlönen bland de kommunanställda.

Skol- och fritidspersonalens månadslöner varierar från 14 200 - 31 000 kronor, med ett genomsnitt på 20 005 kronor per månad.

Statistiken omfattar 147 anställda från rektorer till elevassistenter och ungdomsgårdspersonal.

Lönen för kommunens 33 chefer varierar från kommunchefens 37 300 kronor per månad och till badmästarens månadslön på 18 170 kronor.

Den genomsnittliga lönen för kommunens chefer hamnar på cirka 26 000 kronor per månad.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons