Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårdgarantin ska också gälla missbrukarvården!

Annons

I Sverige finns uppskattningsvis nästan 30 000 missbrukare av tunga droger och antalet ökar. För att dessa människor ska upphöra med sitt missbruk är långvarig vård och behandling så gott som alltid nödvändig. När det gäller alkoholmissbruket är det än mer omfattande.

Samtidigt som vi har ett allt större antal missbrukare har allt färre fått vård under de senaste tio åren. I Socialstyrelsens senaste lägesrapport kring individ- och familjeomsorg (2005) ges som vanligt en mörk bild av missbrukarvården.

Huvudproblemen är att resurserna långt ifrån är tillräckliga och det är svårt för den enskilde att överhuvudtaget få vård. Det finns brist på avgiftningsplatser, psykiatrisk vård, eftervård och samordning. När missbruksvård väl ges är den fragmentarisk och oftast utan fungerande vårdkedjor. Ytterligare ett problem är att kvalitén på missbrukarvården är mycket varierande.

Sedan 1995 har kostnaderna för socialtjänstens missbrukarvård skurits ned med över en miljard kronor. Både institutionsvård och öppenvårdsinsatser har minskat. Under 2002 och 2003 ökade vissa insatser, men sammantaget är missbrukarvården förmodligen det välfärdsområde som fungerar allra sämst.

De ideella insatserna inom missbrukarvården är en stor tillgång. Det är en kraft som inte kan dirigeras uppifrån, men som måste stödjas på ett positivt sätt av statsmakterna.

Frivilligorganisationer, som till exempel LP-verksamheten, Ria, Stadsmissionen, Convictus med flera har oftast goda behandlingsresultat inom den missbrukarvård som de bedriver. Deras kunskaper och engagemang är en omistlig tillgång som vi anser måste tas tillvara på ett bättre sätt. Vi anser att ideella organisationer bör få ett ökat stöd. Risken är annars stor att flera verksamheter inte kan fortsätta.

Vi anser att det måste inrättas en vårdgaranti också inom missbruksvården. Samma garanti som gäller inom annan typ av vård ska också gälla missbrukarvården. Resurstilldelningen till missbrukarvården bör öka så att vårdgarantin inte bara blir tomma ord utan också kan omsättas i praktisk handling. Alla ska ha rätt att få behandling inom tre månader.

Det är viktigt att se över vilken huvudman som är bäst lämpad att ha huvudansvaret för missbrukarvården. I Socialstyrelsens senaste lägesrapport kring individ- och familjeomsorg (2004) påtalas det bristande samarbetet mellan olika vårdgivare. Det har framkommit brister i samtliga de delar som berör en tänkt vårdkedja, från uppsökande verksamhet över vård och behandling till eftervård och uppföljning.

Det finns vissa fördelar med att låta landstingen ta över huvudansvaret för missbrukarvården. Det ger en möjlighet att komma bort från biståndsbedömningen och i stället ge vård efter behov och det ökar möjligheterna att skapa fungerande vårdkedjor. Dessutom underlättas samarbetet med psykiatriska vården. Likaså finns det fördelar med att låta kommunerna ha huvudansvaret.

Det viktiga är att ansvaret är tydligt samt att resurserna finns för den som har ansvaret så att den enskilde får den vård han är i behov av.

ULRIK LINDGREN,

CHATRINE PÅLSSON

Dagens båda debattörer är kristdemokratiska riksdagsledamöter.

Ulrik Lindgren är Falubo.

Mer läsning

Annons