Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vården måste stå i fokus

Annons

Analyser och förslag ska utformas med tanke på de äldres situation i samhället från år 2005 och framåt.

Detta ska bidra till att de nationella målen för äldrepolitiken uppfylls. Om det krävs ska beredningen föreslå nya mål.

Beredningen ska ta ställning till tre livssituationer:

1) Äldre i arbetslivet,

2) Livet efter pensioneringen,

3) Vård och omsorg om äldre.

Från 2003 kommer beredningen särskilt att behandla vård och omsorg om äldre som ökar i antal. Beredningen ska kartlägga de äldres inflytande, tillgänglighet, utvecklingen av hjälpmedel samt kvaliteten inom vård och omsorg. Anhörigas roll, socialkontakter, äldres delaktighet i arbetslivet och i kulturlivet ska också analyseras. Övriga frågor, som kommer att beaktas är det offentliga åtagandet inom vård och omsorg av äldre människor. Vilka behov ska tillgodoses inom ramen för den offentligt finansierade vården och omsorgen? Vilka resurser behövs för att tillgodose dessa behov?

Vården och omsorgen utgör en mycket viktig fråga och en svår uppgift att lösa.

Jag är förvånad över att regeringen har överlåtit personalfrågorna för vård och omsorg till landstings- och kommunförbundet för utredning.

Vården inom den offentliga sektorn har i åratal dragits med en underbemanning, som i många fall lett till utbrändhet hos vårdpersonal som i förlängningen påverkat vårdkvaliteten. Vi vet att vårdbehovet inte kommer att minska. Tvärtom är befolkningsutvecklingen sådan att vårdbehovet kommer att växa lavinartat. Man kan inte pådyvla kommuner och landsting ansvaret för en hållbar personalpolitik samtidigt som regering och riksdag ålägger dem orimliga besparingskrav.

Statsmakterna måste ta itu med problemen att rekrytera utbildad personal, så att inte vården kollapsar inom några år.

Lönerna måste höjas, så att den befintliga personalen har råd att stanna kvar och att tillräckligt många nya personer väljer vårdutbildningen.

Under en tillfällig vistelse på sjukhus märkte jag den stora arbetsbelastningen på sjuksköterskor och undersköterskor. En del av undersköterskorna hade arbetat på sjukhuset upp till 4-5 år och började nu inse att en vidareutbildning till sjuksköterskor ej var möjlig av ekonomiska skäl. Det var personer med stor erfarenhet och som tyckte att vården var ett framtidsyrke, men ekonomin och kommande studieskulder avskräckte dem.

De nyutbildade sjuksköterskorna ansåg att man ej hade råd att fortsätta inom vårdyrket. En del av dem var ensamma mammor, som ansåg att alla utgifter, studielån, barnpassning med mera gör deras ekonomi mycket ansträngd.

Mina iakttagelser på sjukhuset visade att de flesta patienterna var gamla och tungskötta.

Många vårdarbetare inom kommun och landsting har stora förhoppningar på Senior 2005, som ska bidra till att få fler händer i vården, utbildad personal, statliga medel till utbildning samt tillföra mer personal för viktiga områden inom vård och omsorg. I dag känns läget krisartat i hela landet. Det krävs översyn av vidareutbildningen för undersköterskor, distansutbildningen och ett ekonomiskt stöd mm.

Det krävs höjda löner för nyutbildade sjuksköterskor, som nu är på flykt från vårdyrket samt en översyn av lönesystemen inom vård och omsorg. Det är angeläget att få behålla den personal, som finns. Kontinuitet är viktig i vården. Vårdteamen, som känner patienterna väl, är betydelsefulla på många sätt, bland annat för att kunna ge distansläkare riktig information, exempelvis av säkerhetsskäl. Personal, som är väl insatt i rutiner inom vården utgör garanti för en god sjukvård och en god omsorg. Därför anser jag att statliga medel måste satsas för att uppnå målet: God sjukvård och omsorg för alla.

KARIN ÖSTERGREN

Mer läsning

Annons