Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vården kritiseras efter tre patienters självmord i länet

Annons

De tre granskade fallen visar på olika sätt hur skilda delar av den psykiatriska vården inte förmått att se till patienternas bästa.

Granskningen har gjorts sedan landstingets anmälningsläkare rapporterat fallen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria (se faktaruta).

- Det är bra att man lyfter fram konsekvenserna av bristande resurser, säger Lena Mallon, anmälningsläkare för psykiatrin i Dalarna.

I samtliga fall har personer tagit sitt liv kort efter att de haft kontakt med läkare. Detta leder numera alltid till en anmälan enligt Lex Maria.

I ett fall handlar det om att en kvinna utan att besöka läkare fick tabletter utskrivna under fyra och ett halvt års tid. Samma dag som kvinnan återigen fick sitt recept förnyat påträffades hon död efter en överdos av den utskrivna medicinen.

- Det är fel att skriva ut läkemedel till patienter som är självmordsbenägna. Patienten skulle ha kallats till ett besök, säger Lena Mallon.

Hon menar att det är resursbristen som gjort att patienter inte kallas på regelbundna återbesök, där det går att bedöma om patienten även i fortsättningen ska få en medicin utskriven.

- Resurbrist har gjort att det inte finns möjlighet till återbesök. Tidigare kallades patienterna en gång i halvåret.

I det andra fallet handlar det om en man som hamnat mellan sin distriktsläkare och psykiatrin.

En läkare i primärvården rekommenderade att han skulle avsluta sin sjukskrivning som getts för depression och utmattningssyndrom. Detta trots att det påverkade mannens hälsa negativt. Kort efter kontakten med primärvårdsläkaren tog han sitt liv.

- I det här fallet handlar det om bristande kommunikation. Det måste finnas en bättre samordning mellan psykiatrin och primärvården, säger Lena Mallon.

Händelsen har lett till att alla patienter inom psykiatrin och primärvården ska ha en vårdplan.

- Vi ska ta fram ett samordningsdokument. Som det är nu vet inte den ena handen vad den andra gör.

I det tredje fallet har en patient lagts in för tvångsvård, men inte fått någon plan för hur vården skulle ske. Därför missbedömdes tillståndet och patienten kunde ta sitt liv inne på vårdavdelningen.

- Nu kan inte detta ske längre, eftersom en vårdplan måste finnas med i vårt nya system.

- Vårdavdelningen har också gjorts om för att minska risken att patienter kan ta sitt liv inne på rummen.

CARL-MAGNUS FAGERHOLM

Mer läsning

Annons