Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vårdbomben får aldrig explodera

Annons

Trycksvärtan på landstingets budget för 2004 hann inte torka förrän inkomstskatteprognosen visar på minus 78 miljoner kronor, lika mycket som senaste strukturbeslutet och med regeringens indragning på 26 miljoner kronor, förvärras ekonomin.

Det kan inte fortsätta så här. Medan sjukvården får ett ökat åtagande, men relativt mindre ekonomiska resurser för att klara sitt uppdrag, talas det i regeringskretsar om att sänka inkomstskatten med cirka 13 miljarder kronor genom att ta fjärde steget i borttagande av egenavgifterna. Även LO trycker på för en inkomstskattesänkning för att öka sysselsättningen.

Vänsterpartiet kräver en skatteväxling från höginkomsttagarna till vård och omsorg. Ingen skattesänkning för dem med hög lön, men för låginkomsttagare är det okej. Skattesänkningsutrymmet ska ställas till vården och omsorgens förfogande.

Sjukvårdens framtid kräver förnyelse och utveckling och det kräver förändringar. Hälso- och sjukvården är en helhet, från råd på telefon, vård i hemmet till specialistvård. Vården är ingen diverseaffär utan en processverksamhet.

Resurser och kunskap ska samutnyttjas, närsjukvårdstanken innebär rätt åtgärd i rätt tid, på rätt vårdnivå för patienten. För detta krävs större gemensamt ansvarstagande på alla vårdnivåer, fungerande vårdprogram och vårdkedjor, tillgängliga elektroniska journaler, allt samordnat med en lokalt förankrad sjukvårdsrådgivning. I förnyelsen av vårdprocessen finns ingen plats för privata experiment.

Aktuella åtgärder för att förbättra tillgängligheten:

r Utveckling av sjukvårdsrådgivning i första linjens vårdkontakt, bra råd eller rätt vårdnivå från första stund är uppdraget.

r Närsjukvården ska ha ett 24 timmarsuppdrag, som skapar trygghet och säkerhet.

r Närsjukvården ska tillhandahålla "snabbtider" hos läkare och distriktssköterska för enklare åkommor.

r Samordna vårdcentraler i stället för nedläggning.

Det är hög tid att ta itu med de stora folkhälsoproblemen, övervikt, bristande motion, följderna av markandsliberaliseringen på alkoholens område och stressfaktorerna i arbete och vardagsliv. För detta krävs nya resurser. Vi kan inte låta denna vårdbomb brisera.

Slutsatsen för vänsterpartiet är att nedskärningarnas tid är förbi. Nu gäller utveckling och effektivisering av dagens hälso- och sjukvård, utveckla närsjukvården till en ny dimension och envist arbeta för mer resurser till förebyggande insatser. Samtidigt är allt detta tillspillogivet om inte resurser skapas för en löneuppvärdering av våra lågavlönade och att vårdutbildning ska ge en rättvis lön.

Vänsterpartiet i Dalarna som tagit ansvaret för landstinget i sex år har förhindrat avgiftshöjningar, privatiseringar, stoppat stora skadliga strukturförändringar, medverkat till närsjukvårdens utveckling samt genomfört nödvändiga inkomstförstärkningar.

Om inte inkomsterna i fortsättningen står i relation till hälso- och sjukvårdens uppdrag kommer det att blir svårt att ta ett helhetsansvar för välfärden. Därför kräver vi från vänsterpartiet en skatteväxling från höginkomsttagarna till vård och omsorg.

LARS-OVE HAGBERG

Mer läsning

Annons