Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vård, skola, omsorg och kollektivtrafik

Annons

För att eleverna ska kunna glädjas åt sin fina skola med välutbildade lärare, modern utrustning och nya läromedel måste de även lätt ta sig dit och hem. I vårt stora och i många delar glesbebyggda län har många såväl grundskoleelever som gymnasieelever långt till skolan och har därför i många fall enligt lag rätt till skolskjuts. Även lärare och övrig skolpersonal är ofta hänvisad till kollektivtrafiken.

Dagens skola har också lektioner på olika platser under dagen varför eleverna även har behov att snabbt förflytta sig till andra lektionsställen - ofta med kollektivtrafiken.

Inom vården och omsorgen är det i princip likadant. En förutsättning för att ta del av vår sjukvård och omsorg är att människorna kan ta sig dit och åter.

Många, framför allt äldre, har inte tillgång till egen bil utan är helt beroende av en fungerande kollektivtrafik. Ur miljö och säkerhetssynpunkt är det en stor fördel om fler än i dag kunde resa kollektivt. Även kostnadsmässigt sparar vården massor med pengar om fler kan nyttja kollektivtrafiken i stället för att resa med egen bil eller av samhället betald taxi.

I dag betalar landstinget en genomsnittskostnad om cirka 310 kronor för varje sjukresa med taxi medan motsvarande siffra för den som åker med kollektivtrafiken till vården endast är cirka 30 kronor.

Eftersom det görs omkring 390 000 sjukresor varje år finns det en stor potential till besparingar om fler kunde nyttja kollektivtrafiken. Besparingar som skulle göra bättre nytta inom sjukvården i form av mer personal och utrustning.

Kollektivtrafikens samhällsnytta är enormt stor och lyfts ofta fram av regering och riksdag som en viktig förutsättning för att nå social jämställdhet, ökad sysselsättning, trafiksäkerhet, bättre miljö och samhällsservice.

I Dalarna har ägarna (landstinget och kommunerna) till länstrafikbolaget Dalatrafik en pågående utredning om "Dalarnas framtida kollektivtrafik".

Utredningen är nu snart klar och ska ut på remiss för att fastställas i slutet av året. Den kommer att lägga fast inriktningen på Dalarnas kollektivtrafik och hur mycket resurser som ägarna är beredda att satsa på kollektivtrafiken. Dalatrafik har haft en lång och framförallt framgångsrik ekonomisk utveckling där ägarnas årliga insatser har i stort varit oförändrade i snart tolv år. Detta trots en omfattande utveckling med nya moderna handikappanpassade bussar, sänkt maxålder, miljömotorer och högt ställda kvalitetskrav.

Nackdelen är att det i många stycken skett på bussbolagens bekostnad. Dalatrafik har liksom de flesta andra länstrafikbolagen i Sverige utnyttjat framför allt de stora bussbolagens iver att vinna anbud och marknadsandelar till i många gånger alltför låga priser.

Sedan flera år går i princip alla stora bussbolag med stora underskott. Nu har nya utländska ägare trätt till, ett ökat lönsamhetstänkande har tillkommit och prisnivån är på klar uppgång när ny trafik upphandlas runt om i Sverige.

Så även om ekonomin ser bra ut i dag kan man befara relativt stora prisökningar när Dalatrafik upphandlar sin trafik nästa gång med trafikstart i juli 2006.

Därför är det så viktigt att politiker inser att man inte bara kan prata intäkter, kostnader och driftsbidrag när det handlar om kollektivtrafik.

Den stora "osynliga" samhällsnyttan och att prioriterade verksamheter i grunden är beroende av en väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik får inte glömmas bort. En bra kollektivtrafik är därför en förutsättning för en bra vård, skola och omsorg!

CHRISTER SILFVERIN

Mer läsning

Annons