Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vård i tid - och mer tid för vård

Annons

Men enligt socialstyrelsen går det att minska administrationen med cirka 10 procent. Tid som behövs för patientarbetet. Och med ännu mer utvecklat IT-stöd bör det gå att få ännu mera tid över för de viktiga patientkontakterna.

Det behövs alltså mer tid för vård. Men det behövs också vård i rätt tid. Ytterligare ett sätt att korta köer och väntetider i vården är att införa en nationell vårdgaranti enligt den modell som folkpartiet, centern, kristdemokraterna och moderaterna enats om på riksplanet.

Men vad innebär den borgerliga vårdgarantin rent konkret? Jag vill att alla i vårt län ska känna till hur den är tänkt att fungera.

Om de borgerliga partierna vinner i valet i höst kommer garantin att införas den 1 januari 2003. Vårdgarantin innebär:

att kontakt garanteras med vårdcentral samma dag som kontakten tas

att besök hos distrikts- eller husläkare ska ske senast inom fem dagar efter att kontakten tagits (men när garantin är fullt genomförd ska det ske inom 48 timmar)

att besök hos annan specialist ska ske inom två månader

och att behandling ska ske inom tre månader efter det att beslut om sådan fattats.

När inte det "egna sjukhuset" kan ge vård i tid ska patienten erbjudas vård efter eget val inom det egna landstinget eller utom det.

Landstinget ska se till att motsvarande vård ges på annat håll och stå för resekostnaderna och eventuella andra kostnader. Landstinget ska informera patienten om hennes rättigheter och hjälpa till praktiskt.

De fyra partierna är beredda att skjuta till särskilda medel, sammantaget 3,5 miljarder kronor under två år med tyngdpunkt på första året, för att snarast kunna erbjuda vård till den stora grupp patienter som i dag står i kö och väntar på operation eller behandling.

Den nationella vårdgarantin, omfattande alla medicinskt motiverade diagnoser, ska vara fullt genomförd inom två år.

Följande behandlingar ingår i första steget: gråstarroperation, höft- och knäledsoperation, barn- och ungdomskirurgi, barnurologi, barnmedicin, logopedi för barn, barn- och ungdomspsykiatri, ätstörningsvård, utprovning av hörapparat, operation med mera vid godartad prostataförstoring, ljumskbråcksoperation, operation vid inkontinens hos kvinnor, operation vid livmoderframfall samt övriga gynekologiska operationer, övrig kirurgi, utredning och behandling av kranskärlssjukdom med mera.

Garantin, som omfattar prioritetsgrupp 2 och 3, byggs sedan ut successivt. Akutsjukvården fungerar vid sidan av vårdgarantin. Och landsting som så vill kan gå snabbare fram.

Att ge vård i tid ska skrivas in i hälso- och sjukvårdslagen för att ge vårdgarantin lagstöd. Patienten kan därmed ställa krav på sjukvårdshuvudmannen. Valfriheten ska gälla hela landet.

Till skillnad mot regeringens förslag om vårdgaranti är de borgerligas vårdgaranti finansierad och redan utformad i sina huvuddrag.

Blir det ett maktskifte i vårt land i höst med en ny borgerlig regering så kommer den här vårdgarantin att genomföras omgående.

Det skulle betyda, att du och jag som bor i Dalarna snabbt får tillgång till kortare väntetider, behandling i tid och ett minskat lidande om och när vi blir sjuka.

Din röst i valet den 15 september kan därför vara avgörande för vilken vård vi får i Dalarna från och med år 2003.

LARS WENNÅS

Mer läsning

Annons