Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Var tredje elev behöver särskilt stöd

Annons

- Det här är alarmerande siffror, tycker skolchefen Tord Karlsson och specialpedagogerna som gjorde undersökningen. Gunnel Persson, Agneta Morén och Britt Wimelius har skrivit en rapport om situationen på grundskolan medan Lena Blomberg och Majlis Ersson kartlagt och redovisat förhållandena på förskolan.

Redan på förskolan märks en del problem men svårigheterna för eleverna tilltar då de kommer upp i högre klasser. På förskolan bedömdes 17,8 procent av barnen vara i behov av särskilt stöd, vilket kan jämföras med de 30 procent som redovisas för grundskolan.

Specialpedagogerna påpekar att dialogen mellan barn och vuxna är mycket viktig på förskolan och då kan stora barngrupper med liten personalstyrka ha negativa effekter på barns språkutveckling.

Lena Blomberg och Majlis Ersson tycker att barngrupperna är för stora.

- Som det är idag skapar vi problem hos barn som egentligen inte har några problem, skriver de i sin rapport.

Av 1792 elever på grundskolan bedömdes 759 behöva någon form av särskild hjälp.

- Hur kan det komma sig att 60 procent av de här eleverna inte har något åtgärdsprogram? underar specialpedagogerna Gunnel Persson, Agneta Morén och Britt Wimelius.

De frågar vidare om det är acceptabelt att 153 elever inte får hjälp i svenska, 92 inte får hjälp i matematik och 99 inte får hjälp i engelska.

- 259 elever klarar inte kunskapsmålen i ett eller flera ämnen.

Specialpedagogrna påpekar att alla elever som riskerar att inte klara uppsatta mål ska ha individuella åtgärdsprogram.

För att nå bra resultat i skolan är kunniga lärare det absolut viktigaste. Då kan det verka konstigt att nyblivna lärare inte har läs- och skrivinlärning som obligatoriskt ämne på högskolan.

Specialpedagogerna i Mora föreslår att nya lärare ska få hjälp av en mentorer, erfarna och intresserade lärare som får extra ersättning för sitt mentorskap.

Gunnel Persson, Agneta Morén och Britt Wimelius föreslår en rad åtgärder. De konstaterar att elever med behov av särskilt stöd är den grupp som tydligast drabbas när kommunen ska spara pengar.

- Insatser för de här eleverna kräver långsiktigt tänkande. Det går inte att avbryta insatserna, då spolieras påbörjad hjälp.

- Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, är ett funktionshinder som inte går över som en förkylning.

- En del elever har funktionshinder som inte växer bort eller uppfostras bort, de behöver speciell hjälp. Tänk på vad det kostar samhället om det går snett med en människa, skriver specialpedagogerna i sin rapport.

JAN NORBERG

Mer läsning

Annons