Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Väntetiden måste bli rimlig

Annons

Hälso- och sjukvårdens innehåll och tillgänglighet är av naturliga skäl en central och viktig fråga för de allra flesta, så även för dalfolket. Den viktigaste frågan för oss socialdemokrater är att köerna i sjukvården ska bort. Vid utgången av 2004 ska inga besvärande väntetider och köer finnas i vården.

Vårdens verksamhet kan belysas på fler sätt, men den diskussion som förs i massmedia handlar nästan uteslutande om våra köer och väntetider - som i sig är ett stort problem framför allt för patienten.

Med utgångspunkt från två "vanliga" situationer, höftledsoperation och gråstarroperation, vill vi ge en nyanserad bild av möjligheter och svårigheter som rör de nämnda diagnosgrupperna.

Under de senaste två åren har mycket hänt. Den medicinska utvecklingen går oerhört snabbt och påverkar sjukvårdens innehåll och utbud på flera sätt. Detta har under senare år varit särskilt tydligt inom de opererande specialiteterna. Alltmer utvecklade behandlingsmetoder innebär bättre medicinska resultat och mindre komplikationer samtidigt som det ger möjligheter för allt fler inom olika patientgrupper och då med särskild betydelse för den växande gruppen äldre.

Sammanhängande med detta har en påtaglig ökning av antalet opererade skett när det gäller såväl höftleder som gråstarr.

Inom landstinget har antalet operationer per år för höftledsförslitning ökat från 300 till 500, en ökning med 70 procent, om man jämför början av 90-talet med dagens situation.

När det gäller gråstarr har antalet operationer ökat från 900 till 2000 per år mer än dubbelt så många.

Sammantaget innebär det här att befolkningen i Dalarna får de nämnda formerna av medicinsk hjälp i nästan dubbelt så hög utsträckning i dag jämfört med början av 90-talet.

Främsta orsaken till den rådande situationen är att den snabba medicinska utvecklingen med ökade möjligheter och ökat inflöde till väntelistorna oftast legat "steget före" ökningen av antalet operationer.

Inom vårt landsting väntar för närvarande 250 patienter på höftledsoperation. Väntetiden varierar mellan två månader och ett år beroende på medicinsk prioritet. Detta innebär att patienter med kraftigt rörelsehinder och/eller värk har kort väntetid medan patienter med lindrigare besvär har längre väntetid.

När det gäller gråstarr har vi 700 patienter som väntar på operation. Väntetiden varierar även har mellan två månader och ett år.

Vi kommer bland annat att göra ytterligare 200 höftledsoperationer per år genom satsningar på utökad operations- och vårdplatskapacitet.

Vi har också satsat på en ombyggnad av ögonklinikens operationsavdelning och därmed fått kapacitet för ytterligare 500 gråstarraoperationer per år från och med 2003. Verksamheten kompletteras dessutom med 200 externt upphandlade operationer innevarande år.

Som ett resultat av den beskrivna satsningen förbättras väntesituationen påtagligt de närmaste två åren. Vår bestämda uppfattning och det mål vi ska nå, är att väntetiden ska vara rimlig med hänsyn till den medicinska situationen.

Väntesituationsproblematik är alltid bekymmersam och naturligtvis aldrig önskvärd. Vid bedömning av problemens storlek måste hänsyn också tas till landstingets ekonomiska situation respektive svårigheten att prioritera i förhållande till andra tungt vägande sjukvårdsbehov.

För oss socialdemokrater är detta en av flera viktiga grundstenar i det fortsatta byggandet av en god hälsa och sjukvård för Dalarnas befolkning.

Alf Johansson, Karin Runesson, Sören Bertilsson, Inga-Lill Persson

Alf Johansson är landstingsråd och ordförande i landstingsstyrelsen, Sören Berilsson är landstingsråd, Carin Runesson, gruppledare för socialdemokraterna i landstinget och Inga-Lill Persson är ordförande i driftstyrelsen. Samtliga är socialdemokrater.

Mer läsning

Annons