Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vänta med gemensam nämnd

Annons

Diskussionerna kring gemensam nämnd mellan kommunens omsorgsnämnd och landstingets lokala, numera regionala styrelse, har pågått under många år. Jag har själv varit påhejare av fördelarna med enbart ett beställande organ.

Nu har emellertid förutsättningarna drastiskt förändrats till det sämre med uppenbara risker för oss Borlängebor om vi i dagsläget bildar en gemensam nämnd.

l. Landstinget Dalarna planerar trots en gigantisk skattehöjning att lägga ner verksamheter. Man talar i Borlänge om nedläggning av Gylle vårdcentral och man har även diskuterat omfattningen av verksamheterna på Borlänge sjukhus.

Bristen på läkare gör att sjuka människor som normalt besöker sin vårdcentral nu riskerar att få åka till Falun eller besöka privatläkare för att få hjälp. Det lokala sjukvårdsystemet med sitt ansvarsområde tenderar att haverera i Borlänge.

2. Det har under lång tid funnits en lokal sjukvårdsstyr-else i kommunen som under de senare åren ändrats till att bli en regional sjukvårdsstyrelse. Den styrelsen har aldrig haft någon makt att fatta egna väsentliga beslut och har under de senaste åren i skuggan av en svällande landstingsstyrelse blivit mer av en diskussionsgrupp utan inflytande över sjukvården.

Under den här valperioden har den enda väsentliga insatsen som jag känner till varit tillskap-andet av ett kökansli i Borlänge. Detta för att hjälpa människor att få operation i andra landsting då köerna i Dalarna varit för långa. Detta kansli har nu flyttats till Falun.

I debatten om bland annat Gylle vårdcentral och den omfattande bristen på läkare lyser sjukvårdsstyrelsens politiker med sin frånvaro. Var finns ni och vad tycker ni i dessa frågor?

Allt detta sammantaget gör att jag är ytterst tveksam att i dags-läget sammanföra en väl funger-ande kommunal omsorgsnämnd med en sjukvårdsstyrelse utan stabilitet, makt, pengar eller förmåga att hävda vår kommuns behov av sjukvård.

Låt oss inte rusa iväg och skapa en organisation som riskerar att i dagsläget urholka omsorgsnämndens begränsade resurser.

Vi väntar till dess att lands-tinget har stabiliserat sin verk-samhet i vår kommun. Vi måste först veta hur stor del av lands-tingets sjukvårdande resurser som hamnar i Borlänge.

Håkan Castor (s)

Borlänge

Mer läsning

Annons