Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Välkomna friskolorna?

Annons

"Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet." (Skollagen kap 1, §2).

Den svenska skolan växte fram som ett led i en medveten demokratisering. Decentraliseringen och införandet av friskolor har skapat stora klyftor mellan skolorna. Ett flertal studier från bland annat Skolverket visar att möjligheten att välja skola oftast nyttjas av studiemedvetna och högutbildade föräldrar, merendels i storstadsregionerna, vilket bidrar till segregationen.

Chefredaktör Anders Jonsson har nog rätt i sin ledare den 11 mars, att den kommunala skolan blir bättre när friskolor etableras, och en konkurrenssituation skapas, med eventuell pedagogisk förnyelse som följd.

Dock måste man vara medveten om att detta sker på de redan utsatta familjernas bekostnad, när de socioekonomiskt starka krafterna flyr den kommunala skolan.

Vidare säger Jonsson att rykten om vilka skolor som är bra snabbt sprider sig till elever och föräldrar. Kan detta sprida sig till blivande arbetsgivare, och blir det i så fall viktigt för ens yrkesliv vilken skola man gått på? Friskolor är ett steg tillbaka mot ett mer väldefinierat klassamhälle.

Olof Palme sade en gång att faran inte ligger i skapandet av en överklass där begåvning är det utmärkande draget, utan tvärtom, den grupp som hamnar i botten och blir missgynnad.

Svar direkt:

"D" ställer viktiga frågor om friskolorna. Men det kan faktiskt vara tvärtom, att friskolorna ger möjlighet för en uppluckring av klassamhället. För barnen i exempelvis invandrarfamiljen kan det visa sig helt avgörande att det fanns en möjlighet att välja skola.

Så länge det råder strikt kö, gemensam finansiering och förbud mot skolavgifter bidrar friskolorna till en sammantaget bättre utbildning.

Sedan är det upp till vars och ens drivkraft hur de nya möjligheterna utnyttjas. Men så har det alltid varit.

D.

Mer läsning

Annons