Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Valfrihet även för äldre

Annons

Det finns i dag alltför många pekpinnar inom äldreomsorgen, men vår vision är att dessa ska tas bort. År 2030 ser vi framför oss att en liberal äldrepolitik råder, som präglas av valfrihet. Många äldre känner det som ett slags omyndigförklarande att de inte får välja själva. De allra flesta av våra gamla har full kapacitet att själva bestämma om viktiga saker i livet. Politikerna måste vidga de äldres valfrihet.

Samhällets allmänna uppbyggnad måste göras så att det passar även för äldre.

För oss i Dalarna, där många äldre lever på landsbygden, hoppas jag att vi 2030 har etablerat servicecentra till gagn för alla medborgare. Det har gått väldigt trögt att få ihop gemensamma kontor för en del institutioner som skattemyndigheten, Vägverket, apoteket, systembolaget, polisen och länsstyrelsen. Folkpartiet vill därför genomföra en valfrihetsrevolution. Den som är över 65 år ska inte behöva känna sig berövad de rättigheter och möjligheter som andra medborgare tar för givna. Vi vill att det, som i dag, görs en bedömning av behovet av äldreomsorg, och att individen tilldelas en resurs om ett visst antal euro per månad efter individens behov. Sedan får den enskilde välja hur resurserna ska satsas. Så hoppas jag att det fungerar år 2030.

Folkpartiet vill under de närmaste tre åren göra ett stort försök över hela landet med en utvidgad möjlighet till hemtjänst, för alla över 80 år. Det skulle avse en viss subventionerad hemtjänst. Att veta att man kan få hjälp med diverse praktiska saker i hemmet innebär att man känner att man kan bo hemma längre. Behovet av ytterligare hjälp kan då förhoppningsvis skjutas upp något. För många kan hemhjälp, även i liten omfattning, bidra till att bryta isoleringen och motverka ohälsa. Dessutom ska det finnas en äldreombudsman, som kan fungera som en länk till äldre och anhöriga och som kan bevaka kvaliteten i äldreomsorgen.

De brister som kännetecknar dagens vård och omsorg måste vara avhjälpta 2030. Den enskilde ska ha en omsorgsgaranti. Garantin omfattar bland annat rätt till fungerande trygghetslarm, medicinskt ansvariga läkare kopplade till varje äldreboende och väl fungerande färdtjänst och hemtjänst.

Möjligheterna för äldre invandrare måste också utökas. För oss i Dalarna är det viktigt att tänka på våra många finska invandrare. För dem kan det finnas stora behov av exempelvis särskilt boende tillsammans med andra som talar samma språk.

På detta område är det viktigt att kommunerna samarbetar med föreningslivet och frivilligorganisationer, inte minst samfund och invandrarföreningar. Detta kan stimuleras av den valfrihet som folkpartiet vill införa och på den vägen kan inte minst äldrevården för personer med ett annat modersmål än svenska förbättras.

Anhöriga till hjälpbehövande personer behöver stärkas. Stödet till anhöriga som utför omsorgsinsatser måste förbättras. Det är också angeläget att understryka att insatserna måste vara frivilliga för alla berörda.

Folkpartiet ser det som en självklarhet att äldre ska ha rätt till valfrihet. Vi måste möta ålderdomen med respekt och låta den enskilde bestämma mer över sitt liv. Vår vision är en äldrepolitik där individen står i centrum och där valfriheten, omsorgen och vården är garanterad och de mänskliga kontakterna fungerar.

LENNART FREMLING

Mer läsning

Annons