Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Valfrihet

Annons

Det finns tre grundläggande principer för samhällets service och vård till äldre.

Den första principen gäller människors rätt att själva bestämma och få behålla sin integritet och identitet. Detta innebär att en människa som uppnått hög ålder inte i första hand är gammal utan en individ med ett unikt liv bakom sig, med sin egen uppfattning och en självklar rätt att besluta hur hon vill leva sitt fortsatta liv. Detta måste vara vägledande både vid planering av resurser och i det dagliga service- och vårdarbetet.

Den andra principen är att människor måste ges förutsättning att få känna sig trygga. Trygghet är i hög grad en subjektiv upplevelse.

Det är den enskilde som själv kan avgöra under vilka förhållanden hon eller han känner sig trygg. För många är därvid närheten till anhöriga och grannar eller till personal dygnet runt av avgörande betydelse. Det är angeläget att kommuner och landsting särskilt beaktar detta vid utformningen av sina insatser för äldre. Vidare är kontinuitet i kontakten mellan personal och den vårdade mycket viktig.

Den tredje principen är valfriheten. Människor ska inte när de blir gamla behöva kännas vid begränsningar i möjligheterna att utforma sitt eget liv, att välja bostad och att kunna delta aktivt i samhällslivet. De måste också kunna påverka innehållet i och ut-formningen av samhällets service och vård.

Kommuner och landsting bör sträva efter att kunna erbjuda ett så varierat utbud av service och vård som är möjligt. Insatser måste kunna göras för att människor i ökad utsträckning ska kunna välja att bo kvar hemma även när de behöver omfattande vård. Jag tänker särskilt på den sociala hemtjänsten, färdtjänsten och sjukvården i hemmet. Hembesök av läkare måste därför kunna erbjudas inte bara i särskilt boende utan även för de som bor hemma.

Den snabba avvecklingen av äldreboenden drabbar ensamma äldre hårt och ökar kraven på anhöriga och akutvården samt hembesök av läkare.

2002-2003 försvann 7 400 platser för äldre personer och dubbelt så många planeras att tas bort till 2005.

GEORG HOLMQVIST

Mer läsning

Annons