Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Våldtäktsutredning läggs ner

Annons

Efter två och en halv månad lägger polisen nu ner utredningen av den våldtäktsanmälan som gjordes den 29 juni i år, då en 13-åring berättade att hon blivit överfallen och våldtagen i ett skogsparti mellan Bojsenburg och Herrhagen.

Några tips på gärningsman kom aldrig in, och signalementet som gavs ansågs för vagt för att gå ut med. Efter de förhör och undersökningar som gjorts tror polisen inte längre att något brott begåtts.

Försiktigt nej till genmanipulerat

FALUN

u Det blir förbud för kommunens arrendatorer att odla genmanipulerad föda, både växter och djur. Men Jan Lindholm ville i fullmäktige att kommunen skulle gå ännu längre och förklara sig för GMO-fri zon.

I en motion föreslog Jan Lindholm att kommunen skulle undersöka vilka möjligheter det finns att hindra så väl experimentodlingar som kommersiella odlingar av genmanipulerad föda. Han ville att kommunen skulle förklara sig som en så kallad GMO-fri zon där sådant inte fick förekomma.

Kommunen kom fram till att det inte finns något lagligt stöd för att inrätta en GMO-fri zon. Men kommunen ville ändå göra så gott den kunde inom lagens ram.

Det innebär att när nya avtal ska tecknas med brukare av kommunal mark så ska det skrivas in att GMO-föda, både vad gäller växter och djur, inte får odlas. Kommunledningen ska också aktivt arbeta för att kommunen ska få ökat inflytande vid tillståndsprövningen av GM-grödor inom kommunens gränser.

Det var förslaget till beslut vid torsdagens kommunfullmäktigesammanträde.

Jan Lindholm var dock inte helt nöjd.

- Det borde vara lite mer klös i det här beslutet, säger han.

Han pekade på att kustkommuner utan lagligt utrymme förklarat sig som kärnvapenfria zoner inför besök av kärnvapenmakters flottor. En sådan markering borde Falun också göra, ansåg Lindholm och menade att lite civil olydnad ger resultat.

Men det klös han ville ha fick han inte utan fick nöja sig med de åtgärder som kommunen beslutade vidta.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons