Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vägverket motarbetar alternativa drivmedel

Annons

Växthuseffekten förvärras, med klimatförändringar och allt våldsammare väder som följd. Sveriges bidrag till problemet består främst av trafikens ökande utsläpp av växthusgaser. Därför är det logiskt att transportsektorns ökande koldioxidutsläpp kommer allt mer i fokus.

Att ersätta bensin och diesel med alternativa drivmedel är ett högt prioriterat mål i Sverige och vi kan förvänta oss politiska beslut som gynnar gas- och andra miljöbilar i förhållande till konventionella bilar. Det höga och stigande bensinpriset verkar i samma riktning.

Redan i dag är vinsten ungefär tre kronor per mil för den som kör på gas i stället för bensin. I takt med ökad efterfrågan blir det också lönsamt för kommuner och andra aktörer att producera biogas som drivmedel.

Biogas anses av miljöorganisationen Gröna bilister vara det mest miljövänliga drivmedlet som står till buds. De tre bilar som toppar Gröna Bilisters lista över "miljöbästa bilar" är samtliga gasbilar, som tankar biogas. Biogas produceras genom rötning av organiskt avfall, från främst hushåll, restauranger, jordbruk och industrin. Det går också att producera biogas från växande grödor som spannmål och vall.

En rapport från miljökonsulten BioMil i Lund, anger att användningen av biogas som drivmedel nästan kan tiodubblas till år 2010, redan med befintliga utbyggnadsplaner. Det betyder en biogasanvändning på en (1) TWh, vilket skulle reducera trafikens koldioxidutsläpp med cirka 281 000 ton, motsvarande tio procent av det svenska klimatmålet.

Sydkraft har flest tankställen för, och är Sveriges största försäljare av fordonsgas; ett samlingsnamn för en blandning av dels helt förnybar biogas, dels naturgas som i sig själv ger drygt 20 procent lägre koldioxidutsläpp än bensin. Bolaget räknar med att också bli Sveriges största leverantör av biogas till fordon.

Det säljs allt fler fordon som kan tanka gas, men Naturvårdsverket skriver i en promemoria från december 2003 att det är "omvittnat svårt att hitta de mackar som säljer biodrivmedel på grund av att adekvat skyltning ofta saknas". Naturvårdsverket anser att "det vore önskvärt att man även kan ställa krav på tydlig skyltning". De påpekar att ett sådant krav är ett mycket kostnadseffektivt sätt att öka tillgängligheten och att skyltningen dessutom innebär "reklam" för biodrivmedel.

Även miljödepartementet anger att det är önskvärt att få till stånd en utbyggnad av gasstationer och poängterar vikten av att branschen marknadsför alternativa pumpar tydligt genom skyltning.

Mot denna bakgrund är Vägverkets agerande svårt att förstå. Vägverket har avslagit den ena ansökan efter den andra från Sydkraft om att utöka vägskyltningen för fordonsgas i Laholm, Gislaved, Gnosjö, Halmstad, Falkenberg, Malmö, Kristianstad, Ängelholm och Landskrona.

Vägverket har utarbetat en ambitiös rapport om hur transportsektorns utsläpp av koldioxid kan reduceras men myndigheten nämner inte med ett ord att man faktiskt bidrar till ökade utsläpp genom förbuden mot utökad vägskyltning. Den ena handen vet inte vad den andra gör. Det krävs uppenbarligen en ändring av regelverket. Kommer miljöminister Lena Sommestad att ingripa för att underlätta skyltning om tankställen för alternativa drivmedel?

ANNETTE BRODIN RAMPE,

ROLAND NILSSON

Annette Brodin Rampe är chef för affärsområde Marknad och Försäljning på Sydkraft och Roland Nilsson är

affärsutvecklare på Sydkraft Gas.

Fotnot: Vägverkets pressekreterare Thomas Andersson, har lovat att Vägverket inkommer med ett svar i slutet på nästa vecka.

Mer läsning

Annons