Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vågspel med Lyviksberget

Annons

Vi är positivt inställda till att det kommer fler företag till stan. Det blir en ökad konkurrens och fler kommer förhoppningsvis att handla hemma i Ludvika i stället för att åka till Borlänge eller andra ställen. Med risk för att bli betraktade som bakåtsträvare vill vi ändå ställa några kritiska frågor.

Det finns forskning som säger att trevliga, attraktiva städer med god stadsmiljö lockar till sig arbetskraft. Vi i miljöpartiet är måna om Ludvikas stadskärna och vill inte att Ludvika centrum ska gå samma framtid till mötes som Borlänges där Kupolen har tömt centrum på affärer.

Det finns redan i dag tomma lokaler i centrala Ludvika. Hur stort kommer egentligen handelsområdet på Lyviksberget att bli? Vad händer om de affärer som finns inne i centrum får konkurrens av ett externt köpcentrum? Finns det en risk att fler affärer i centrum får slå igen?

Externa köpcentra leder till att städer glesas ut och det blir svårare att få en väl fungerande kollektivtrafik, samtidigt som biltrafiken ökar. Det är väl känt att bilismen är ett av de största miljöproblemen i dag som förutom klimatförändringen även orsakar trängsel och avgaser.

Externa köpcentra bidrar till att fler blir beroende av bil och ju fler affärer som flyttar ut från centrum desto mer ökar bilberoendet. De som av olika anledningar inte har tillgång till bil, särskilt äldre, drabbas också av sämre tillgänglighet. Vi i Ludvika är intresserade av miljöfrågor.

Då kunde det förväntas att vi har en strategi för att underlätta för invånarna att låta bilen vara kvar hemma. Det måste innebära, om inte annat,en tydlig satsning på effektiv kollektivtrafik och närhet till service.

Mot denna bakgrund ställer vi följande frågor:

Finns det en medvetenhet hos ledande politiker och beslutsfattare i Ludvika kommun om riskerna med externa köpcentra?

Görs det tillräckligt mycket för att förhindra att Ludvikas centrum utarmas?

LOTTA WEDMAN, WARREN WILLEY BÅDA DEBATTÖRERNA ÄR AKTIVA I MILJÖPARTIET I LUDVIKA.

Mer läsning

Annons