Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vägrar lämna uppgifter

Annons

Mikael Styrman har ett horn i sidan på myndigheterna oavsett vilka de är och vägrar ha med dem att göra oavsett vad det handlar om. Han hamnar därför i konflikt med dem och överklagar ofta alla myndighetsbeslut så långt det går.

Så var det i Falun när han köpte Rottneby herrgård och tänkte hugga ner den gamla tallskogen. Det blev ett herrans liv och skogen räddades genom kommunens försorg som gjorde ett naturreservat av den. Men Styrman brydde sig inte om att begära den intrångsersättning han som markägare hade rätt till, vilket förvånade kommunen.

- Ja, det gjorde det för det handlade inte om ett obetydligt belopp, säger Karin Eliasson på stadsbyggnadskontoret.

Energimyndigheten och Mikael Styrman har i åratal haft en konflikt gällande hans energibolag Ekfors kraft. Det gällde främst två saker:

Den ena är att han vägrade några fastighetsägare att ansluta sig till elnätet. Hans motivering var att de var skyldiga ett annat företag pengar för elleveranser. Styrman hade köpt upp fodringarna och vägrade koppla in fastigheterna innan han fått betalt för dessa. Detta strider mot ellagen hävdade Energimyndigheten men Styrman vägrade koppla in dem trots lagakraftvunnet beslut.

Den andra tvisten gäller inrapportering om nätverksamheten till Energimyndigheten. Det måste alla nätägare göra för att man bland annat ska kunna kontrollera att de har skäliga taxor.

Men Styrman vägrade med motiveringen att han inte längre hade någon nätkoncession, alltså tillstånd för verksamheten, då denna aldrig blivit förlängd. Därmed behövde han inte följa lagen. Energimyndigheten hävdade å sin sida att en koncession alltid löper tills prövningen av ansökan om förlängning gjorts, en procedur som Styrman vägrar fullfölja.

Energimyndigheten har haft åtskilliga problem med att komma i kontakt med Styrman. Han vägrar att svara på brev eller ta emot handlingar utan stämningsmans försorg. Han har också flera bolag och dessa byter han namn på och flyttar runt verksamheterna i.

- Han gör allt för att försvåra för oss, säger Kajsa Fernqvist på Energimyndigheten.

Till slut fick Energimyndigheten nog och begärde och fick godkänt av länsrätten att Ekfors kraft skulle sättas under tvångsförvaltning, en mycket ovanlig åtgärd och den första i sitt slag i landet. Till tvångsförvaltare utsågs Vattenfall.

Att ansluta de fastigheter som tidigare nekats elanslutning var inga problem. Men att få loss de uppgifter som behövdes för rapporteringen till Energimyndigheten om elnätet gick inte. Det gick inte ens att klargöra i vilket av Styrmans bolag nätet hade placerats. Men enligt uppgifter till Energimyndigheten ska Styrman ha sagt att det ligger i bolaget Rottneby bruk men att han hade för avsikt att sälja det vidare till Finland. Detta har inte gått att verifiera och det bolagets revisor Leif Skarle hänvisar bara frågan till Styrman.

Då Vattenfall misslyckats med sin uppgift ger man nu upp.

- De brister som ligger till grund för tvångsförvaltningen ligger inte inom Vattenfalls kompetens. Det handlar om Mikael Styrmans inställning till Myndighetssverige och den kan vi inte hantera, säger tvångsförvaltaren Leif Jönsson som begärt att få slippa uppdraget.

Men Mikael Styrman ska inte slippa undan med det, anser Energimyndigheten. Den håller nu på att plocka fram förslag på ny tvångsförvaltare som har de hårda nypor som krävs. Det blir troligen en advokat eller en konkursförvaltare.

- Vi tror att exempelvis en konkursförvaltare är mera van att hantera den här typen av svårigheter och reda ut trassliga affärer och se hur betalningsströmmar går, säger Kajsa Fernqvist.

Och i grunden är både hon och Leif Jönsson förundrade över Styrmans ovilja att rapportera. Detta för att hans elnät är synnerligen välskött. Stora investeringar har gjorts.

Tidningen har sökt Mikael Styrman för en kommentar utan att lyckas nå honom.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons