Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vägen vid vägs ände?

Annons

-Kostnaden beräknas till 72 miljoner kronor och byggtiden till två år. Enligt den senaste investeringsplanen kan Limavägen byggas 2011-2013, säger projektledaren Rolf Wimark, Vägverket.

Den nya arbetsplanen är en konsekvens av att regeringen gav Vägverket bakläxa för den plan som nästan alla berörda var överens om 1998. Då skulle vägen mellan Tandö och Bu i stort sett följa den nedlagda järnvägen.

- Regeringen fann att den planerade vägen skulle innebära stor skada på riksintressen som natur, kultur och friluftsliv och ville ha bättre utredning om ombyggnad av befintlig väg, säger Wimark.

Nu är den nya arbetsplanen klar för att ställas ut och gå ut på remiss. Planen innebär att riksvägen på en stor del av sträckan kommer att följa nuvarande riksvägsträckning, men med en betydligt högre standard. Det blir en nio meter bred 90-väg, att jämföra med nuvarande väg som är bara 6-6,5 meter bred och med ett par 70-sträckor.

- Dessutom innebär den här planen att gång- och cykeltrafik, samt en stor del av lokaltrafiken, kommer bort från riksvägen. Med parallellvägar kan vi minska antalet direktutfarter från 90 till 30. Banvallen ska förbättras som gång- och cykelväg och det kommer att byggas två planfria gång- och cykelportar, berättar konsulten Ola Karlsson.

Hela den aktuella vägsträckan mäter 7,4 kilometer. Det är den sämsta delen av riksväg 71 mellan Malung och Sälen, den stora pulsådern för trafiken till och från Sälenfjällen.

Söderifrån räknat kommer den nya riksvägen att från Tandö i huvudsak följa nuvarande sträckning i drygt fem kilometer. I södra delen av Risätragärdet byggs ny väg västerut över gärdet och ansluter till den gamla byvägen vid Risätra skola mot Bu, där den kommer upp på nuvarande riksvägen igen.

Den nya vägsträckan över gärdet ska läggas i anslutning till en ravin, för att inkräkta så litet som möjligt på odlingsbar mark.

För att genomföra vägprojektet kommer man att tvingas lösa in och riva två bostadshus och två uthus. Bostadshusen är dels gamla Risätra småskola och dels ett hus i Östra Lillmon.

-Vi har strävat efter att dra vägen bort från bostadshus. Vi vill inte bygga långa sträckor med bullerplank och i första hand ska vi motverka ökade bullerproblem med fönsteråtgärder på husen, vallar och lokala plank, säger Rolf Wimark.

Arbetsplanen ska nu ut på remiss och ställas ut för allmänheten. Återstår att se vilka synpunkter det blir.

När det här "kombinationsförslaget" med delvis ombyggd och delvis ny väg presenterades i Lima förra året var det mest tummarna ner bland byborna. Många ville då ha det gamla förslaget, en väg längs järnvägsbanken. Senare har det vuxit fram en opinion för att bygga en helt ny väg genom skogen öster om bebyggelsen.

- Men det skulle bli 40-70 procent dyrare och det finns inget överflöd av vägpengar, säger Rolf Wimark.

Återstår att se om det här var den sista arbetsplanen som presenterades för vägsträckan. Eller bara den senaste.

ANDERS MOJANIS

Mer läsning

Annons