Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vägbygge kostar sex miljoner

Annons

Stigningsfältet är tänkt att börja efter infarten till väg 792 mot Hörken. Stigningsfältet ska sedan byggas fram till den södra delen av Bastkärn. I planerna ingår också att minska bullret för dem som bor i Bastkärn. I byn berörs cirka 90 personer av planerna.

- Vad det kan bli för bulleråtgärder är oklart. Men bullerplank är troligt, säger Tommy Danielsson vid Vägverket i Eskilstuna.

I förstudien konstateras att det vintertid ofta blir problem i den branta backen för trafik som är på väg söderut.

- I den långa branta backen mellan Silverhöjden och Bastkärn orsakar snön och halkan stora problem. Det förekommer att det blir stopp i backen på grund av långtradare som har svårt att ta sig upp vid halka.

- Dessutom är det svårt, osäkert och farligt att cykla på denna sträcka eftersom vägen är smal och vägrenar saknas, noteras det i utredningen.

Den senaste mätningen av trafikmängden på detta avsnitt av riksväg 50 gjordes 2001. Antalet fordon "per årsmedeldygn" var 3 820 varav 530 var tunga fordon. 1995 gjordes den senaste mätningen av trafikmängden på vägen in mot Hörken. Här kör i medeltal 780 fordon per dygn varav 50 är tunga fordon.

- Bortsett från tre viltolyckor har det under perioden 1 januari 1997-30 september 2002 inträffat två polisrapporterade olyckor inom förstudieområdet.

- I en olycka var en motorcykel med passagerare och en cyklist inblandade. Tre personer dog i den olyckan. Den andra olyckan var en mötesolycka mellan två personbilar och där två personer skadades lindrigt. Båda olyckorna inträffade i anslutning till den södra infarten in mot Bastkärn, uppges det i förstudien.

Frågan om byggandet av ett stigningsfält är inte ny. Redan 1984 upprättade vägförvaltningen i Örebro län ett förslag till bygghandling för den aktuella sträckan.

Allmänheten har möjligheter att lämna synpunkter på förstudien fram till den 3 april. Efter behandling hos Vägverket är det meningen att förstudien ska följas av en arbetsplan. Däremot är det oklart när det kan bli byggstart. Projektet finns inte med i den gällande länstransportplanen.

- För närvarande har vi inga öronmärkta pengar till detta projekt, konstaterar Tommy Danielsson.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons