Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad händer vid dödsfall

Annons

Fråga 1: Jag är gift och har tre barn, varav en son (10 år gammal) i ett tidigare förhållande. Jag undrar litet vad som händer om jag skulle avlida innan mina barn har blivit myndiga. För de två yngsta barnen som jag har med min nuvarande man är jag inte orolig, utan jag tänker på min son. Hans far, min före detta man, är ingen pålitlig person - bland annat har han haft skulder hos kronofogden. Jag har hört att man kan skriva i testamente att någon annan än vårdnadshavaren kan få ha hand om till exempel pengar som man ärver. Stämmer detta? Hur ska jag då gå till väga?

Svar: Lagen ger en möjlihet att ställa egendom under särskild överförmyndarkontroll (föräldrabalken, 13 kapitlet 2 §). Här kan man alltså i testamente ange villkor för förvalningen av den egendom som barnet ärver i det fall man skulle avlida innan barnet har uppnått 18 års ålder. Man bör ta hjälp av en jurist för upprättandet av ett sådant testamente.

Fråga 2: Min tonåriga dotter har bestämt sig för att vänta med att söka till gymnasiet. Hon jobbar i stället och bor kvar hemma. Nu undrar jag hur vi ska göra med hennes försörjning. Är det rimligt att hon ska betala lite hemma? Jag tycker ju att eftersom hon nu tjänar egna pengar så vore det riktigt att hon bidrog till hyran, till exempel. Det är ju skillnad om barnet går i skolan!

Svar: Enligt lagen är föräldrarna underhållsskyldiga till dess barnet fyller 18 år, alternativt så länge skolgången pågår. Underhållsskyldigheten ska förstås som det som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I detta tar man hänsyn till bland annat om barnet har egna inkomster. Man kan alltså säga att lagen ger stöd för att om barnet arbetar och uppbär inkomst så är det rimligt att barnet också hjälper till med vissa kostnader.

Fråga 3: Min kusin har nyss avlidit och han hade inga arvingar (och vad jag vet hade han inget testamente). Detta betyder att allt går till allmänna arvsfonden, om jag har förstått saken rätt. Men min kusin har en mängd fotografier, tavlor och annat jag skulle vara intresserad av. Har jag någon rätt som släkting, även om jag inte ärver honom?

Svar: Arvsfondslagen ger en möjlighet för allmänna arvsfonden att besluta att arv som egentligen skulle tillfalla fonden helt eller delvis kan avstås till någon som stått den döde nära (25 §). Detta gäller både släkting eller annan person. Kontakta den som upprättar bouppteckning efter den avlidne!

Mer läsning

Annons