Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad gör mänskligheten när oljekällorna sinat om 40 år

Annons

Nu är inte Aleklett och Aspo oemotsagda. Exempelvis har ekonomiprofessorn i Lund, Marian Radetzki, hävdat att Alekletts budskap saknar trovärdighet; att det går att upprätthålla oförändrad exploatering av jordens oljetillgångar för årtionden framöver om inte krig eller handelskarteller påverkar oljeutvinningen.

Adolf H. Lundin, en man med livslång erfarenhet från oljebranschen bemötte Radetzki och gav Aleklett sitt fulla stöd. Att jordens oljetillgångar snart kommer att

sina behöver man inte vara professor för att inse. Samma insikt framgår av British Petroleums (BP:s) statiska redovisning.

Enligt denna kommer jordens oljetillgångar vara uttömda om cirka 40 år, såvida inte nya fyndigheter upptäcks eller tekniken för oljans exploatering utvecklas; att det blir möjligt att utvinna olja exempelvis i polartrakterna.

Jordens oljetillgångar kommer inte att tömmas, som när en törstig ko dricker vatten ur en hink; alltså inte med konstant hastighet. Anledningen är att jordens ännu ej exploaterade oljereserver återfinns i 100-tals oljefält i 1000-tals borrhål, där varje borrhål har sin egen livscykel.

En livscykel innebärande att oljan förr eller senare kan utvinnas ur borrhålet i så små kvantiteter att det överhuvudtaget inte lönar sig fortsätta och borrhålet överges.

Aspo hävdar att denna brytpunkt för

oljan inträffar omkring år 2010. Rätt eller fel, jordens oljetillgångar är begränsade och den exploatering som inleddes 27 augusti 1859 med 25 fat om dagen, kommer förr eller senare att nå sitt maximum.

Skulle oljeutvinningen sedan minska med cirka tio procent årligen betyder det att oljeutvinningen skulle vara halverad på cirka 30 år.

Hur kommer prisutvecklingen att bli om oljeutvinningen minskar är en central fråga, som varken Aspo, Radetzki eller Lundin spekulerat i. Det står därför var och en fritt att spekulera i världsmarknadsprisets

utveckling vid en minskad oljeutvinning.

Sålunda kan man konstatera att oljeutvinningen år 2010, är uppskattad till 80 miljoner fat om dagen, och kommer då att ha nått sitt maximum för att sedan halveras vart 30:e år.

I vidstående diagram kan man avläsa, att år 2020, så kommer råoljeutvinningen att vara cirka 64 miljoner fat om dagen vid ett världsmarknadspris på 50 USD/fat, det vill säga dagens pris dubblerat. Framtiden får visa om bedömningen är rätt eller fel.

Vilka konsekvenser ett världsmarknadspris på 50 USD/fat får för mänskligheten över huvud taget, är en annan fråga.

OLLE NELSON. OLLE NELSON ÄR F D INGENJÖR VID ABB I LUDVIKA MED ETT STORT INTRESSE FÖR ENERGIFRÅGOR. NELSON VAR TIDIGARE KOMMUNPOLITIKER FÖR FOLKPARTIET I LUDVKA. HAN KÄMPAR FÖR ATT KÄRNKRAFTEN SKA FORTLEVA.

Mer läsning

Annons