Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vackert, Rättvik!

Annons

Sommarens etapp tre med bland annat en ny järnvägstunnel, en ny sträckning av Pilgatan och omfattande planteringar i norra delen av Rättvik kostade 35 miljoner. Kostnaden delades mellan Banverket, Vägverket och kommunen.

Nu har arbetet med etapp fyra inletts.

- Vi har skickat ut förfrågningar till entreprenörerna. När vi fått in alla anbud vet vi mer om de exakta kostnaderna. Det handlar om cirka 10 miljoner, säger Wikström.

Etapp fyra omfattar södra centrala Rättvik, området längs riksväg 70 och banvallen mellan Karlsvik och kommunalhuset.

- Bland annat blir det en ny cirkulationsplats mellan Enån och Karlsvik. Hur vi gör med området vid Långbacken beror på hur det blir med den planerade nya uppfarten till slalombacken - från Kvarngatan och mot Bruntegården, säger Wikström.

I projektet ingår även planer på gång- och cykelvägar, en ny belyst gångbro över Enån och träplank mot bakgårdar.

Eventuellt kan det också bli en rivning av Strandrestaurangen. Men det avgörs av hur långt kommunen kommer i förhandlingarna med fastighetsägaren om att i stället bygga upp en ny restaurangbyggnad vid Långbryggans fäste, där den nedbrända Strandvillan tidigare låg.

- Rättvik har haft tur som fått del i Banverkets och Vägverkets pilotprojekt. Satsningen kunde lika gärna gått till någon annan ort. Men i Rättvik hade vi just det de sökte - ett samhälle som skurits av på grund av en riksväg och järnväg. Projektet är ett sätt att hitta lösningar att binda ihop samhället igen - samtidigt som de praktiska lösningarna är de bästa, säger Wikström.

Projektet är mycket uppmärksammat inom väg-, entreprenörs- och byggbranschen.

- Vi har ofta studiebesök från hela landet. Projektet följs noga av branschens planeringsfolk. Nya lösningar testas. Bland annat har belysningen fokuserats på gång- och cykelvägarna - inte på riksvägen. På det sättet ökas fotgängarnas säkerhet samtidigt som farten på riksvägen sänks. Rondellerna är också ett sätt att öka säkerheten samtidigt som trafiken flyter bättre, säger Wikström.

Tidigt i vår ska den sista etappen inledas.

- Tanken är att vi ska vara så pass klara att trafiken ska flyta utan problem under semesterperioden, säger Kjell Wikström.

MATS LAGGAR

Mer läsning

Annons