Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Va-utredning färdig

Annons

Säters kommun har satsat 400000 kronor i en rejäl genomgång av allt som rör kommunens vatten- och avloppsfrågor. Utredningen har skett i etapper under ett år och vid senaste sammanträdet i kommunfullmäktige redovisade Pär Johansson utredningen, som även innehåller förslag på åtgärder.

Det handlar om väldigt många miljoner kronor som behöver satsas. Samtidigt föreslås rationaliseringar med minskning av antalet vattenverk, en ny organisation för kommunens va-frågor med mera.

Inom kommunen finns tolv vattenverk, varav fem betjänar mindre än 100 personer vardera. De två stora vattenverken är Säter och Solvarbo. I västra kommundelen (Silvberg) finns fyra vattenverk och här är det ofta mikrobiologiska anmärkningar. En tänkbar lösning är att dra en 4,8 kilometer lång ledning från Borlänge kommun till Grängshammar, samt bygga på med en sjöledning till Skenshyttan, Norbo och Ulvshyttan.

Möjligen kan avloppsvatten från Grängshammar ledas till avloppsledningarna inom Borlänge kommun vid Sörbo.

Det finns många vattenverk även i Stora Skedvi, sex stycken, varav flera försörjer väldigt få personer med vatten. En tänkbar lösning är att ta vatten från Uppbo till Arkhyttan. De små vattentäkterna kan kanske övertas i privat regi, i föreningsform, och med hjälp av kommunen i vissa frågor.

Säters kommun har också många reningsverk i förhållande till kommunens storlek, nio stycken, varav Säter och Gustafs är de stora verken, medan övrigt betjänar mellan 20 och 350 personer.

Pär Johansson visade siffror på läckage av vatten i ledningarna. Utläckaget är 6,9 liter per dygn och meter, högst i länet. Inläckaget i avloppsledningar ligger också högt, 19 liter per dygn och meter. Detta visar behov av investeringar i ledningsnätet.

En ny organisation för va- frågorna föreslås från 2008 med anställande av en ny va- och renhållningschef direkt under kommunchefen. Va- och renhållningsfrågorna blir då en avdelning för sig själv, medan nuvarande gatukontor tar hand om gator, parker och fritidsanläggningar.

Utredningen föreslår även en höjning av anslutningsavgiften för va från nuvarande 52000 kronor till 80000 kronor.

För kommunen gäller nu att använda det som utredningen kommit fram till. En viktigt första steg blir att ta fram en investeringsplan. Kommunen kommer i fortsatta arbetet att ta hjälp av Pär Johansson.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons