Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utvecklingsbolaget - en framtidsresurs

Annons

Framtiden har i många år varit en tuff vision för de kommunala ledarna. Allt fler uppdrag har lagts ut från stadsmakterna för att rymmas inom den kommunala verksamheten. Samtidigt har inte medel tillförts i paritet med antal uppdrag.

Konsekvensen är att vi måste gemensamt tänka i nya banor för att möjliggöra att våra kommuner ska kunna fortsätta att utvecklas till livskraftiga och attraktiva områden att bo i.

Med nästan totalt 150 000 invånare finns det god möjlighet att tillsammans göra sin röst hörd och att kunna driva utvecklingen för våra fem kommuner i Mittdalarna-regionen.

De fem kommunerna som tillsammans bildar Utvecklingsbolaget Mittdalarna har olika värden och olika möjligheter som enskild kommun. Tillsammans kompletterar kommunerna varandra och tillsammans kan vi erbjuda såväl ett positivt boende, ett mångsidigt kulturutbud, ett brett friluftsliv, yrkesarbete på både lokalt, nationellt och internationellt plan. Vi har tradition och förankring, vi har ungdomlighet och nyfikenhet.

Vi kan erbjuda småskaliga och storskaliga skolor och högskoleutbildning.

Vi är på väg att få en allt bättre utvecklad infrastruktur med den bredbandssatsning som nu görs i hela Dalarna och vi har en hyfsat utvecklad kollektivtrafik. Vi erbjuder tillsammans utvecklingskraft och vilja utifrån den gemensamma insikten i att ensam är aldrig stark.

Visionen med samarbetet inom Utvecklingsbolaget är att vi tillsammans ska påverka näringslivsutvecklingen och öka tillväxten inom regionen. Vi ska också öka inflyttningsnettot till våra fem kommuner. Vi ska arbeta för att få hit större etableringar och att vidareutveckla vår infrastruktur. Vi ska påverka att utbildningen främjas inom regionen och att vi gemensamt kan stå starka som varumärke i världen.

För att kunna åstadkomma allt detta är samarbete ett viktigt ledord. Vi måste tillsammans bygga en positiv livsmiljö för våra invånare, oavsett kön och ålder. Mittdalarna ska vara en plats dit man väljer att flytta eftersom vi har jobb, bostäder och skola.

Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter har tillsammans de förutsättningarna med de olika värden varje enskild kommun kan erbjuda. Vi vet att inom en inte för avlägsen framtid kommer vi att ha en stor arbetskraftsbrist här i regionen och framför allt på människor med högre utbildning. Vi saknar redan i dag ingenjörer och sjukvårdspersonal. Men bristen kommer att bli större och allt mer skriande - och det är inte bara här hos oss i Dalarna.

Ska vi ha en möjlighet att attrahera välutbildade medborgare krävs samarbeten och insatser av många. Inte bara formellt etablerade som i Utvecklingsbolaget utan från var och en.

Kanske är det inte i första hand en sammanslagning av kommuner utan i stället bättre samordning och samarbete kring basfunktioner inom den kommunala verksamheten.

För mig som vd för Utvecklingsbolaget är det viktigt att se och ta tillvara varje enskild kommuns egenskaper och styrkor.

Utvecklingsbolaget kan dock inte ensamt se till att det kommer hit fler medborgare. Det är något vi alla kan bidra till. Varje enskild kommun har sina aktiviteter och jobbar med att berätta om sina enskilda styrkor.

Vi som enskilda kommuninvånare kan bidra genom att tillåta oss att vara stolta över den del av landet vi lever i och vad vi får här. Vi måste lyfta blicken och se att vi har många värden som andra saknar. Och vi måste vilja berätta om dessa för andra i andra delar av landet.

För om inte vi själva tycker att Mittdalarna är en bra plats på jorden - hur ska vi då få andra att förstå den kraft som finns här?

OLLE RIGBORN

Mer läsning

Annons