Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utspel om Hästberg med oanade följder

Annons

Landstinget habiliteringsinsatser till nio förskolebarn med grava funktionshinder görs vid specialpedagogiska enheten Hästberg.

Kostnaden är 410 000 kronor per plats och år vilket motsvarar cirka 4 000 kronor per vistelsedag. För omsorgsdelen vid Hästberg betalar barnets hemkommun i dag cirka 500 kronor per dag till landstinget.

Habiliteringsverksamheten i Hästberg, Falun har sedan 1974 tagit emot förskolebarn med behov av sådana specialpedagogiska insatser som varit svåra att tillgodose lokalt. Sedan 90 talets början har verksamheten intensifierats. Nya hjälpmedel och nytt kunnande har satts in med goda resultat men också med ökad kostnad för landstinget.

Habiliteringsteamet på Hästberg ger 8-9 barn möjlighet till en intensiv träning, som kräver habiliteringsteamets samlade kompetens, anpassade lokaler samt olika speciella och ofta individuellt utformade hjälpmedel. Habiliteringen har under 2004 fått ett stort besparingskrav.

Är det Inga-Lill Perssons (s) personliga åsikt att Hästbergsverksamheten är lyxvård vilket hon framfört till föräldrarna, eller uttalade hon sig som socialdemokratiskt sjukvårdslandstingsråd? Hon stöder sig enligt uppgift på den så kallade Funkisutredningen när hon framför att kommunen ska betala 75 procent av årskostnaden eller 300 000 kronor per plats. Därmed sagt att verksamheten vid Hästberg till största delen rör sig om kommunal omsorg. Habiliteringen var dessutom enligt rådet orättvis eftersom inte alla barn, som behövde fick ta del av den. Verksamheten hotas av nedläggning, trots föräldrarnas protester, om inte kommunerna ställer upp. Begäran att kommunerna ska ta över en stor del av kostnadsansvaret kan också ses som ett oblygt försök att låta dessa ta ansvaret för nedläggningen

Jag har svårt att förstå att landstingets majoritet kan tänka sig att av ekonomiska skäl svika en grupp förskolebarn med sammansatta och komplexa funktionshinder. Landstinget borde väl hellre utveckla Hästberg. Om man i det framförda nedläggningsförslaget samtidigt hänvisat till en ny form av habilitering, som kan bedrivas på ett för barnet bättre och landstinget billigare sätt, hade det varit lättare att förstå landstingsrådets argumentering.

När kommer nästa erbjudande till kommunerna om att finansiera delar av en nödvändig landstingsverksamhet för att få ha den kvar till glädje för kommunens brukare? Jouren kvar i Avesta om kommunen står för merkostnaden jämfört med en centralisering till Falun? Enligt uttalanden vid april månads landstingsfullmäktige har socialdemokraterna numera grepp om ekonomin.

Det ska bli intressant att se om förslag om nedläggning verkligen läggs fram av den socialistiska majoriteten vid landstingsstyrelsens sammanträde i maj 2005. Jag hoppas att vi som vill ha verksamheten kvar, driven och bekostad av landstinget, kan få allmänhetens stöd för vår åsikt. Det har visat sig möjligt vid andra nerläggningshotade verksamheter att det kan göras kovändningar och att majoriteten inte var så enig som det verkade när, frågan togs upp.

JAAK KERSTELL

Jaak Kerstell är centerpartist och

förtroendevald i landsting och kommun.

Mer läsning

Annons