Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utsläpp ger högre försäkringspremier

Annons

Växthuseffekten är historiskt sett en av mänsklighetens största ingrepp i livs-miljön och förväntas leda till dramatiska ekologiska omställningar över hela världen. Detta måste bromsas genom en minskad användning av olja och kol.

Havsytan stiger, nederbörden ökar, glaciärerna i Alperna har krympt med 50 procent under 1900-talet, medeltemperaturen har stigit med 0,6 grader under samma period och de åtta varmaste åren har uppmätts de senaste tio åren. Forskarna är överens om att våra stora utsläpp av växthusgaser, framförallt koldioxid, påverkar vårt klimat negativt.

Folksams Klimatindex visar att de svenska börsföretagen under 2002 ökade sina koldioxidutsläpp med tolv procent eller drygt fyra miljoner ton koldioxid.

SSAB minskade under 2002 sina redovisade koldioxidutsläpp med 10 procent, i relation till omsättningen. SSAB släppte ut 3 272 500 ton koldioxid under 2002.

SSAB:s största utsläppspost är produktionen där kol används som reduktionsmedel och koldioxid blir en biprodukt. Företagets transporter sker huvudsakligen med järnväg eller båt. Dock nämndes inga koldioxidreducerande åtgärder för år 2002 i miljöredovisningen. SSAB har infört miljöcertifieringen ISO 14 001 i dotterbolagen. Detta ger före- taget det sammanvägda klimatomdömet tre stjärnor av fem möjliga.

Folksams Klimatindex är en årlig granskning av svenska börsföretags koldioxid- utsläpp. I Sverige består växthusgasutsläppen till 80 procent av koldioxid. Folksams Klimatindex belyser dels hur Stockholmsbörsens koldioxidutsläpp som helhet utvecklas över tiden, dels hur enskilda företag agerar i frågan.

Folksam har dubbla skäl att agera. Växthuseffekten drabbar inte bara människor och miljö.

Klimatförändringarna resulterar också i våldsamt väder vilket leder till dyra försäkringsersättningar och i slutänden höjda premier för företagets kunder. Därför mäter Folksam årligen samtliga börsnoterade företags koldioxidutsläpp. Det bidrar också till att ge diskussionen om växthuseffekten ett tydligt och näraliggande fokus.

På Folksam har vi sedan flera år tillbaka vidtagit en rad åtgärder för att minska våra utsläpp av växthusgaser. Naturskyddsföreningen har också tagit fram ett åtgärdspaket som ska kunna användas av alla företag som vill utöka sitt klimatansvar. Utöver att välja Bra Miljöval el och värme från förnyelsebara energikällor, kan företagen även se över personalens resande. Att ersätta flygresandet med en ökad andel resor på tåg är en åtgärd. Att låta videokonferensmöten ersätta fysiska möten och att använda miljöbilar för kortare resor är en annan. Även utsläppen från godstransporter kan minskas genom val av tåg och båt framför lastbil och flyg.

De företag som aktivt arbetar för att minska sina utsläpp, tar inte bara sitt ansvar för att bromsa växthuseffekten. De agerar dessutom företagsekonomiskt smart, eftersom allt fler konsumenter väljer bort företag med svag miljöprofil. I tider där det blir allt svårare att rekrytera kompetent personal är det också till nackdel att utmärka sig som ett företag som inte tar sitt ansvar. Ansvarstagande företag är framtidens vinnare. Låt oss hoppas att allt fler företag vill vara med och ta ansvar för framtiden.

Jan Snaar

Miljöchef Folksam

Carina Lundberg

Marknadsdirektör på Folksam

Kapitalförvaltning

Mer läsning

Annons