Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utökat tågstöd för regional utveckling

Annons

Rikstrafikens uppdrag är att samordna och utveckla den interregionala kollektiva persontrafiken och att upphandla trafik som är samhällsekonomiskt motiverad men företagsekonomiskt olönsam.

Interregionala resor sker som bekant från och till hela landets järnvägsnät, där det bedrivs persontrafik. Det finns inga lokala, regionala eller interregionala tåglinjer utan resenärens resmål avgör hur lokal, regional och interregional varje bandel är. Hela idén med kollektivtrafik är att sammankoppla olika trafiksystem så att kundens resmönster och behov tillfredsställes.

Kortsiktiga och ogenomtänkta ekonomiska besparingskrav där tåglinjer/sträckor rycks ur fungerande trafiksystem slår naturligtvis hårt mot möjligheterna att resa säkert och miljövänligt med dagens moderna tåg och vagnpark.

När stödet för Uven (se nedan) helt försvinner och Tåg i Bergslagen hotas av en drastisk minskning riskeras själva grundidén att möjliggöra regional utveckling via faktisk regionförstoring.

Seko, facket för Service och Kommunikation påpekar i ett pressmeddelande svårigheten att uppnå beslutade trafikpolitiska mål om Rikstrafikens aviserade besparingar genomförs. Det är bara att instämma i fackets kritik mot de dagsaktuella stolligheterna.

Det är inte rimligt att dåliga upphandlingar på flygsidan, ökade kostnader för Gotlandstrafiken och fler tåglinjer inom samma kostnadsram ska kunna omintetgöra de fördelar som vunnits i form av inflyttning och etableringar. Det är heller inte bra om förtroendet för individer och företag att långsiktigt kunna förlita sig på tågtrafiken naggas i kanten.

För fortsatt utveckling krävs ett utökat, inte minskat ekonomiskt stöd, från Rikstrafiken för att järnvägstrafiken ska kunna bedrivas och utvecklas. Det gäller bland annat:

Tåg i Bergslagen
Genvägen (Borlänge - Karlstad)
Gränstrafiken mot Norge (Örebro - Karlstad - Oslo)
Nattåg Luleå - Bergslagen - Göteborg
Uven (Uppsala - Sala - Västerås - Eskilstuna - Norrköping )
Förbindelsen söderut från Bergslagen (Örebro - Mjölby)
Utveckling av ett nationellt biljettsystem

Ett långsiktigt åtagande för ett väl fungerande system vad gäller spår, fordon och trafikupplägg är en nödvändig förutsättning för den regionala utveckling som alla säger sig vilja stimulera, men nu riskerar falla sönder.

LEIF LINDSTRÖM,
ULLA LINDVALL,
STIG HENRIKSSON,
TOMMY HAMBERG

Dagens debattkvartett är alla vänsterpartister. Leif Lindström är gruppledare i Borlänge och lokförare.
Ulla Lindvall är distriktsordförande för vänsterpartiet i Dalarna.
Stig Henriksson är kommunalråd i Fagersta och Tommy Hamberg är kommunalråd i Eskilstuna och partiets distriktsordförande i Södermanland.

Mer läsning

Annons