Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utökar i Långshyttan

Annons

I skrivelsen, som är undertecknad av Allan Matsson, hävdar Metall att Outokumpu till våren kommer att besluta om att investera cirka 400 miljoner kronor i en ny produktionsanläggning.
Metall menar att nyanställningsbehovet snabbt accelererar under 2005 då cirka 40-45 medarbetare ska anställas.
Chefen för Outokumpu i Kloster och i Nyby, Lars-Göran Jöbo, styrker uppgiften att företaget planerar en utökning.
– Men vi har absolut inte fastställt när i tiden. Att det skulle ske redan nästa vår skulle nog inte företagsledningen skriva under på, säger han.
Under alla omständigheter menar Jöbo att det bästa för industrin i Långshyttan är att det finns bra samhällsservice. Det innefattar också att det finns bra bostäder på orten för de anställda.
– Pendling försvårar för oss, säger han.
I skrivelsen pekar Metall också på den rådande åldersstrukturen för de anställda på Outokumpu och Erasteel. Cirka 100 personer kommer att gå i pension de kommande tio åren.
”Uppskattningsvis kommer nyanställningsbehovet de kommande tio åren att uppgå till minst 140 personer bara inom industrin”, skriver Metall.
Avdelning 153 anser att det vore önskvärt att rekrytera framtida arbetskraft bland de Långshytteungdomar som går ut högstadiet och gymnasiet varje år.
Eftersom det för närvarande rivs lägenheter i Långshyttan medför det på sikt att behovet av bostäder bara kan tillgodoses genom nybyggnation.
En ungdom som slutar skolan och får jobb i Långshyttan, torde väl inledningsvis inte bygga sig en villa att bo i, hävdar Metall.
I stället borde kommunen se till att bostadsförsörjningen är tillgodosedd.
Metall ifrågasätter om så är fallet. År 2000 skrev avdelningen till kommunen i samma ärende. Strategiutskottet menade då att ansvaret för bostadsförsörjningen var en fråga för Långshyttans utvecklings AB, Luab.
Nu, tre och ett halvt år senare har Metall inte kallats till någon överläggning i ärendet.
”Vi vill att Hedemora kommun tar denna skrivelse på allvar och inte begraver den som skedde när vi tillskrev kommunen år 2000”, avslutas skrivelsen till kommunstyrelsen.

MATS NILSSON

Mer läsning

Annons