Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Utmaningarna är kvar"

Annons

Den senaste stora nyheten i Orsa är att träföretaget KLH Massiwholz GmbH ska bygga en fabrik på Born.

- Det är en etablering som även uppmärksammades vid en träff när landshövdingen träffade samtliga kommunalråd i Dalarna, representanter för Handelskammaren samt Invest in Sweden och Invest in Dalarna, berättar Ann Beskow.

Bakgrunden till träffen är att svenska företag av och till flyttar utomlands. Det gäller inte enbart legotillverkning, utan även företag med kunskap och hög teknologi väljer att lämna Sverige.

- Det är ett tecken på globaliseringen inom näringslivet. Frågan vi måste ställa oss är då vad vi kan göra för att få utländska företag att flytta till oss? Vi har förutsättningar att få hit företag och vissa tillgångar som vi ska utveckla, säger Ann.

- KLH:s etablering i Orsa togs som ett exempel. Naturligtvis är den oerhört viktig för Orsa när det gäller nya jobb, men den är också viktig för hela Dalarna och Sverige. I och med att 2006 är träbyggnadsår blir det hyperintressant.

Ann Beskow anser att det är i det här perspektivet hon vill att Orsa och Dalarna ska jobba. Att ligga i framkant när det gäller att få utländska företag att etablera sig i Sverige.

- Samtidigt blir det en balansgång. Det som oftast avgör, är om det finns beredskap och snabbhet att ta emot en etablering. Det ska vägas mot kravet om information, samråd och demokratiska processer som vi är vana vid. Där gäller det att hitta en balans.

- När det gäller KLH:s etablering har jag respekt för att vissa tycker det gick för fort, men min förhoppning är att resultatet blir det som är viktigast för utvecklingen i Orsa.

Den omfattande utbyggnaden i Grönklitt är också en utveckling som Ann ser positivt på.

- Det ger en jätteskjuts för både Grönklitt och Orsa. I slutänden innebär det också fler jobb.

I Orsa Grönklitt AB ändras ägarstrukturen i mitten av januari.

- Då är det bolagsstämma, och även om kommunen fortfarande är den störste delägaren i bolaget, så är den inte längre majoritetsägare. Då kommer företag och privatpersoner som vill arbeta för en positiv utveckling i Grönklitt in som delägare i bolaget.

Förutom trä och turism är även musik ett strategiskt mål som Orsa kommun prioriterar.

- Musiken betyder så oerhört mycket för Orsa och jag har en känsla av att det i dagsläget är musiken Orsa är känt för ute i landet. Jag har sagt det förut, men säger det igen. Det är den oerhörda tacksamhet och glädje jag känner att Orsa Spelmän hela tiden har kvar sina rötter i Orsa och att de är kvar som musiklärare. Det har så otroligt stor betydelse för oss.

Till det positiva skeendet räknar Ann Beskow också in arbetet i Region Siljan.

- Samarbetet har fördjupats under de senaste åren. På många sätt känns det som om gränserna mellan kommunerna börjar rivas. Vi har blivit allt bättre på att samarbeta i olika projekt, till exempel Leva vid Siljan.

- En jättestor utmaning är också ett eventuellt Siljansgymnasium. Där är hela förarbetet gjort och beslut om det blir ett Siljansgymnasium ska tas i början av 2006. Jag hoppas väldigt mycket att man kommer fram till en lösning och är övertygad att gymnasieskolan måste se ut på ett helt annat sätt än i dag.

Det finns också saker där Ann känner otålighet att inget sker eller att det sker för sakta.

- Kanske man ska se det som utmaningar istället. Bland annat kan jag känna otålighet över att vi inte är i full gång med att bygga lägenheter och att färdigställa tomter, när vi nu har en stor inflyttning till Siljansområdet. Vi har varit lite sena i starten, men nu är vi i alla fall på väg.

En uppsnyggning av centrum har pågått en tid och nu är det dags för nästa steg.

- Den här gången är det sträckan från stora rondellen upp till August Larssons där den yttre miljön ska åtgärdas.

- Målsättningen i det arbetet är att forma ett centrum där människor vill vara, mötas och trivas.

Riksväg 45 är en annan sak där Ann säger att hon känner en otrolig otålighet.

- Jag upplever att en väldigt stor majoritet i Orsa känner på samma sätt. Flera gånger har vi samlats kring förslag hur vägen ska se ut, utan att någonting händer. Berörda myndigheter har beslutat över vårt huvud och jag anser att de borde ha kunnat sköta korten bättre. Själva har vi inte kunnat påverka i särskilt stor utsträckning. Det gör att jag känner mig missmodig för Orsa som ort och för alla människor som bor längs vägen och som är berörda.

Två andra saker som diskuterats i slutet av året är att många elever i Orsaskolan inte uppnår kunskapsmålen samt äldreomsorgen.

- Skolans värld är en värld i omvanding där det är en oerhörd utmaning att möta ungdomarna och ta vara på deras lust och kreativitet. I senaste budgeten har 300 000 kronor avsatts för att utveckla arbetssätt att möta problematiken att ungdomar inte uppnår kunskapsmålen. Det är en fråga som barn- och utbildningsnämnden, tillsammans med skolan, jobbar hårt med.

- Äldreomsorgen har det varit en hel del oro kring. Det bottnar i många olika saker som ekonomi, organisationsfrågor, ledarskapsfrågor, arbetssätt, bemanning, bemötande med mera. Även här jobbar berörda på socialkontoret och socialnämnden hårt för att finna den bästa lösningen.

Ann Beskow avslutar sin summering av 2005 med en önskan.

- Det är ju så att vi i Sverige lever i stort sett längst i världen och vi är, enligt statistiken, fysiskt friskast. Samtidigt mår vi mest psyksikt dåligt. Det gör att jag som politiker ständigt ställer mig frågan vad jag kan ha för roll och vad kan jag bidra med, samtidigt som jag tycker att varje människa har ett eget ansvar för hur vi formar våra liv och samhälle.

- En önskan är att vi alla blir bättre på att se allt vi har omkring oss som är bra, som ger möjligheter och vårt eget ansvar i det hela. Livet är så kort och har så många möjligheter.

BÖRJE LINDH

Mer läsning

Annons