Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utbildade fotterapeuter minskar amputationerna

Annons

Mot bakgrund av att ett stort antal människor varje år tvingas genomgå en amputation i onödan är bristen på tillräcklig utbildning och legitimation för fotterapeuter som arbetar med medicinsk fotvård helt oacceptabel.

Svensk fotvårdsutbildning ligger långt efter övriga Europa när det gäller medicinsk fotvård. Vem som helst i Sverige kan i dag kalla sig fotterapeut.

Hur många människor måste i onödan mista en fot eller ett ben innan regeringen anser situationen tillräckligt angelägen att åtgärda? Behovet av en högskoleutbildning i medicinsk fotvård har länge påtalats från både patientföreträdare såväl som från olika förbund som organiserar fotterapeuter. Även behovet av att kunna legitimera fotterapeuter har länge varit erkänt.

Redan för tio år sedan konstaterade den så kallade behörighetskommittén i en utredning att utbildningsnivån i Sverige är för låg för att en legitimation ska kunna införas, något man annars ansåg vara motiverat. Den fotvårdsutbildning som erbjuds i Sverige i dag är ettåriga eftergymnasiala utbildningar och enstaka kurser.

I budgetpropositionen för 1999 lade regeringen ett uppdrag till Karolinska institutet (KI) och Linköpings Universitet att "beakta behovet" av en högskoleutbildning för fotterapeuter som arbetar med medicinsk fotvård. Uppdraget skulle utföras inom befintliga ekonomiska ramar. Nu, snart sex år senare, har Sverige till skillnad från de flesta andra EU-länder fortfarande ingen sådan utbildning.

Under förra året lade KI äntligen fram en konkret och genomförbar plan som skulle innebära att Sverige kom ikapp övriga Europa. För att starta ett helt nytt utbildningsprogram på 80 plus 20 poäng har KI begärt sammanlagt 17,9 miljoner kronor mellan åren 2005 och 2007. Men från regeringen har man hittills fått kalla handen.

Samtidigt visar studier att kostnaden för en amputation uppgår till över 500 000 kronor. Att behandla fotsår och amputationer på människor med diabetes kostar samhället över 1,5 miljarder kronor varje år.

Siffran är mycket oroande eftersom diabetes är en sjukdom som ökar kraftigt. I Sverige beräknas antalet människor med diabetes fördubblas till över 600 000 år 2030.

Även för människor med reumatism och psoriasis är tillgång till kompetent medicinsk fotvård avgörande. Hos många reumatikerpatienter skulle flera kirurgiska ingrepp som orsakats av till exempel felställningar i foten och tryckskador kunna förhindras med en adekvat medicinsk fotvård.

Utan bra fotvård riskerar många reumatikerpatienter att helt förlora eller minska sin rörlighet. För människor med psoriasis kan tillgången till medicinsk fotvård vara avgörande för om de ska kunna föra ett normalt liv eller inte, eftersom många drabbas av grava nagelförändringar, sår och sprickbildningar som utan rätt behandling kan bli så allvarliga att fötterna inte går att stödja på.

Många drabbas också av psoriasisartrit, det vill säga ledbesvär, som i värsta fall kan göra det svårt att sköta ett arbete.

I en skrivelse som skickats till utbildningsminister Thomas Östros ställde Svenska diabetesförbundet, Reumatikerförbundet och Psoriasisförbundet för drygt ett år sedan frågan vad regeringen avser att göra för att säkerställa att en högskoleutbildning för fotterapeuter anordnas. Hittills har tystnaden varit total. Vi vet dock att frågan nu äntligen bereds inom departementet och vi kräver att regeringen tar sitt ansvar för att det uppdrag man lagt för sex år sedan också verkställs.

PETER MORELIUS

Mer läsning

Annons