Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Usla och okunniga bilförare orsakar trafikolyckor

Annons


De åtgärder Vägverket satt in innebär bland annat:

mitträckes- och sidoräckesmonteringar

släntflackningar, så att vi kan köra av vägbanan man ändå undgå att bli allvarligt skadade

formning av in- och utloppsändar på trummor

utökning av vägområdena med skogsavverkning så att vi kan upptäcka våra vilda djur i tillräckligt god tid

utformning av anslutningsvägar till flacka lutningar

borttagning av påkörningsbara föremål fem meter från körbanekant med mera.

Nollvision innebär ju att Vägverket strävar efter att ingen ska bli dödad i trafiken på våra vägar. Men jag tror att trafikanter på vägsträckor där både mitt- och sidoräcken är monterade kommer att tro att de färdas i "ett skyddat område", men så är ju inte fallet.

Vägverket gör många goda insatser för att höja trafiksäkerheten men tyvärr verkar tillräckligt positiva resultat vänta på sig.

Den trafikövervakning som sker på våra vägar är riktad mot fel kategorier av trafikanter. Högre hastighet vid en olycka ger större skadeverkningar, men vi måste komma åt roten till det onda.

Jag tror inte att trafikpolisen medverkar till en positiv utveckling av olycksfrekvensen när man på en 9-13 meter bred fin sommarväg bötfäller "Johan" som kört 105 kilometer i timmen mot tillåtna 90.

Däremot tror jag att LTG (Länstrafikgruppen) skulle göra en betydligt större insats i sin ambition om man istället riktade sina krafter mot andra kategorier.

Jag tänker då på "Sven" som måste köra i max 70 kilometer i timmen (på 90-väg) med vägens mittmarkering under sig själv för att känna sig säker. Kön av fordon bakom sig bryr han sig inte om.

Jag tänker på "Erik" som för första gången närmar sig en rondell men kommer in i rondellen i fel körriktning. Jag tänker på "Eulalia" som blir stoppad av en polispatrull efter att ha kört mot stoppförbud rakt ut på huvudled. Vad skylten betydde hade hon ingen aning om. Jag tänker på "Pelle" som efter besök hos ögonläkaren får beskedet att hans syn har försämrats avsevärt, men ändå sätter sig i bilen.

Sven, Erik och de andra har ju körkort, så vadå?

Jag kör 3 000-5 000 per år i min yrkesutövning och jag har sett ännu flera mer eller mindre allvarliga situationer men jag nöjer mig med de ovan relaterade.

Det måste hittas en vettig "förarprovning" så att vi kan höja förarkvaliteten och därmed höja trafiksäkerheten.

Ett vettigt provningssystem kan baseras på åldersintervall, exempelvis vart tredje år i ålderskategorin 20-40 år, vartannat år i kategorin 40-60 år och varje år över 60 års ålder.

Dessa prov bör göras på både praktiska och teoretiska körkunskaper som stämmer med kraven för att erhålla körkort i dag.

Förarkvaliteten varierar både bland äldre och yngre och något måste göras för att åtminstone närma oss Vägverkets nollvision. Det går inte längre att gömma sig bakom åsikten att inget politiskt parti törs ta tag i problemet eftersom det påverkar den personliga integriteten, och därmed påverkar valet av röstsedel vid våra allmänna val.

MATS HAMPERS

Skribenten Mats Hampers är centerpartist och förste vice ordförande i trafiknämnden i Mora.

Mer läsning

Annons