Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uppmuntra till företagsamhet

Annons

Jag anser det mycket viktigt att på olika sätt stimulera våra ungdomar att bli mer företagsamma, att själva ta mer ansvar och initiativ.

I en nyligen publicerad undersökning konstaterar Nutek (Närings- och teknikutvecklingsverket) att ungdomar har en positiv bild av företagande och att hela 71 procent kan tänka sig att bli företagare.

Det är dock bara 29 procent av ungdomarna som föredrar att vara företagare då de tillfrågas om vilken sysselsättning de helst skulle vilja ha.

Undersökningen visar också att ungdomar som i skolan uppmuntrats till att bli företagare och fått en uppfattning om hur det är att driva företag är mer positivt inställda till företagande.

På frågan: "Tycker du att du genom skolutbildningen fått en uppfattning om hur det är att driva företag?" svarade 68 procent nej.

På frågan: "Har du i skolan uppmuntrats att bli företagare?" svarade 72 procent nej.

Attityder grundläggs tidigt i livet och därmed är skolan viktig för att forma attityder och inställning till företagande. Stimulans och träning i kreativitet och entreprenörskap borde, enligt min mening, vara en röd tråd genom hela utbildningssystemet.

Ung företagsamhet, UF, är exempel på ett utmärkt koncept för att främja ungdomars företagsamhet.

Man kan i gymnasiets tredje årskurs prova på att driva ett eget företag, ensam eller mer vanligt, ihop med kompisar.

Läsåret 2003/-04 har vi 111 UF-företag i Dalarna. Konceptet finns inte i alla gymnasieskolor. Varför satsar inte fler på detta?

Bristande kunskap och förmåga är troligen en orsak dels till att relativt få personer startar företag, dels till att företag går i konkurs.

En studie utförd av ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) visar att under 2002 startades 5,1 företag per 1 000 invånare i vårt län. Medeltal för riket var 6,6 företag.

Vart femte företag startades av en person som var 30 år eller yngre. Vårt grannlän i norr, Jämtland, hade hela 6,7 nya företag per 1 000 invånare.

I samma undersökning konstaterar ITPS också att Dalarna är det län som har den sämsta överlevnadsgraden av alla län hos nystartade företag mätt tre år efter start.

I vårt län fanns bara 50 procent av företagen kvar efter tre år jämfört med 55 procent för riket. I Jämtland fanns 57 procent kvar.

Vi skulle kunna arbeta mer systematiskt och kompetent med stöd till nyföretagande över hela länet, såsom exempelvis Jämtland gör.

Hade vi nått glesbygdslänet Jämtlands nivå på 6,7 nya företag per 1 000 invånare år 2002 så hade vi bara under detta år skapat ytterligare över 400 nya företag i vårt län. Man kan uppskatta att 75 av dessa nya företag hade drivits av personer som var 30 år eller yngre.

Hans Astorin är verkställande direktör i Almi, Dalarna.

HANS ASTORIN

Mer läsning

Annons