Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ungdomsfrågor i fokus

Annons

Riksdagen antog i höstas en ny inriktning på Sveriges ungdomspolitik, en politik som därigenom fått två fastlagda mål:

q Ge ungdomar tillgång till makt.

q Ge ungdomar tillgång till välfärd.

För att nå dessa mål har ungdomspolitiken delats in i fem delområden:

q Kunskap och lärande.

q Hälsa och utsatthet.

q Inflytande och delaktighet.

q Egen försörjning.

q Kultur och fritid.

Effekterna av denna ungdomspolitik diskuterades i går på Cozmoz vid en konferens arrangerad av statliga Ungdomsstyrelsen vid vilken ett knappt 40-tal politiker, tjänstemän och ungdomsarbetare från Dalarna fanns på plats.

Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson redogjorde inledningsvis för den nya ungdomspolitikens olika delar.

Därefter kunde bland andra representanter från Borlänge kommun ge sin syn på saken.

Gymnasierektor Isa Hansy-Olander menade exempelvis att det var en överraskning att kommunerna från och med kommande halvårsskifte åläggs ett uppföljningsansvar inom skolan.

Tanken med det är bland annat att en kommun ska ha kontroll på vad 16-åringarna tar vägen efter grundskolan, går de vidare till gymnasiet eller bara rakt ut i arbetslöshet.

- Det kände vi inte till och det har också varit en nyhet för andra kommuner jag varit i kontakt med, sade Isa Hansy-Olander och presenterade den handlingsplan Borlänge kommun nu lagt upp för att kunna svara upp mot detta krav.

- Nu under våren ska vi diskutera hur vi ska gå till väga och senast 1 juli ska vi ha en fungerande administration för detta, sa hon.

Därefter ska kommunen gå vidare med planering och beslut av det framtida ungdomsarbetet.

- Men för att det ska kunna lyckas måste vi ha ett lokalt ungdomspolitiskt handlingsprogram som ska vara både tydligt och sektorsövergripande. Jag tror att Borlänge redan har organisationen som behövs för att klara framtidens ungdomspolitik, det som krävs är istället en bättre samling kring ungdomsfrågorna och ett ökat intresse från politikernas sida, avslutade Isa Hansy-Olander.

OLOF SCHÄÄF

Mer läsning

Annons