Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ungdomars drogvanor på dagordningen

Annons

Parkskolans rektor, Britt Marinder (s) som även är förste vice ordförande i kommunfullmäktige, välkomnade ledamöterna och skickade i väg dem på en guidad rundvandring på skolan.

Cirka 45 minuter senare startade kommunfullmäktige sitt sammanträde.

Jan-Erik Eriksson, planeringschef på kommunens mark- och planenhet, presenterade kommunens mark- och skogsinnehav efter önskemål från ett tidigare fullmäktigemöte.

Börje Karlsson, kommunens säkerhetsansvarige, samt kontaktperson i Brottsförebyggande rådet (BRÅ), informerade om BRÅ:s verksamhet.

Fullmäktigeledamöterna reagerade med oro när han berättade om de alarmerande siffror som en ny drogvaneundersökning visar.

Undersökningen visar bland annat att ungdomarna i Västerbergslagen dricker mycket mer hembränt än ungdomar i övriga Sverige, och visar tydligt att rökare har lättare att börja med andra droger än vad ickerökare har.

Flera av politikerna hade funderingar och ställde frågor om undersökningen.

Kommunalrådet Roger Stål svarade på en interpellation från vänsterpartisten Seibert Fredriksson om kommunens nuvarande sop- och avfallshantering.

För att ge kommunfullmäktige en riktig bild av hur återvinningsstationerna fungerar hade Stål bjudit in kommunens renhållningschef Ola Nyström.

Han visade bilder och förklarade.

- Vad jag visar här är varför vi blev tvingade att ta bort behållarna för deponirest, sa Nyström.

Seibert Fredriksson hade flera frågor i sin interpellation. I den sista krävde han svar på vad han ska svara när kommunmedborgarna frågar om förändringarna vid återvinningsstationerna.

Stål svarade:

- I andra kommuner som flera år före oss tagit bort deponirestbehållarna så har nedskräpningen vid stationerna minskat markant. För övrigt är det som med allt annat en fråga om en balans av ansvar och kostnader för den enskilde, eller om kommunen ska ta hand om det.

- Dessutom fungerar det förhållandevis bra med att vi åker ut till Björnhyttan med avfallet, även om det finns vissa grupper som får problem.

Seibert Fredriksson har också skrivit en motion med förslag om att starta en mobil återvinningscentral i Ludvika kommun. Frågan har remitterats till kommunstyrelsen.

Fullmäktige klubbade igenom ett beslut om anslag av 335000 kronor för att investera i system och hårdvara för skanning av pappersfakturor, och godkände ett nytt vatten- och avloppsavtal med Spendrups.

LOTTA OLIN

Mer läsning

Annons